Meie koolist

Tööpakkumised

Projektijuht

Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi projektijuhi tööle võtmiseks.

Projektijuhi ametikoha eesmärk on koostöös koolipere ja partneritega planeerida ja viia ellu rahvusvahelisi ja siseriiklikke projekte kooli arengukavas toodud eesmärkide saavutamiseks ning tööplaanides kirjeldatud tegevuste elluviimiseks. Samuti korraldab projektijuht kooli välissuhtlust, sealhulgas õpilaste välispraktikaid ja töötajate stažeerimist.

Projektijuhil on kõrgharidus, ta on suurepärane suhtleja ja valdab vabalt inglise keelt. Kasuks tuleb varasem töökogemus projektide koostamisel ja juhtimisel.

Kandideerijatel esitada: avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia.

Täpsem info: eveli.kuklane@vkhk.ee; telefon 5554 2088 (direktor).

Dokumendid palume esitada 20. detsembriks 2021 e-posti aadressil vkhk@vkhk.ee või  Võrumaa Kutsehariduskeskuse postiaadressil Kooli tee 1, Väimela, 65566, Võru maakond.