Meie koolist

Tööpakkumised

Kutseõpetaja (metall ja mehhatroonika)

Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgnevate õpetajate leidmiseks:

  • metalli kutseõpetaja

Metallierialade kutseõpetaja ülesandeks on õpetada metallieriala õppeaineid põhikooli- või keskkoolijärgses statsionaarses ja mittestatsionaarses õppes. Õpetatavad ained on keevitamine, metallide töötlemine ning arvjuhtimisega metallilõikepinkidel töötamine sh praktikumide juhendamine. 

  • mehhatroonika kutseõpetaja

Õppetöö läbiviimine ja õppearendustegevus automaatika/mehhatroonika valdkonna õppeainetes (automaatjuhtimissüsteemid, elektroonika ja digitaaltehnika, pneumaatika, hüdraulika, tootmise automatiseerimine) nii statsionaarses kui mittestatsionaarses õppes.

Kandideerijatel esitada: kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, isikut tõendava dokumendi koopia.

Täpsem info telefonidel 785 0803, 566 89042 (õppedirektor).

Dokumendid esitada e-posti aadressil: vkhk@vkhk.ee või  postiaadressil: Võrumaa Kutsehariduskeskus Väimela 65566 VÕRU MAAKOND.