Meist

Tööpakkumised

Juhtivõpetaja (puidu- ja ehitusvaldkond)

Võrumaa Kutsehariduskeskus otsib oma meeskonda  puidu- ja ehitusvaldkonna juhtivõpetajat.

Juhtivõpetaja ametikoha eesmärk on koostöös koolipere ja partnerettevõtetega tagada puidu- ja ehitusvaldkonna läbiviidava õppe järjepidev areng koolis ja õppekasvatustöö kõrge kvaliteet vastavates õppekavarühmades.

Tööülesanded

Juhtivõpetaja ülesanne on vedada eest oma valdkonna õppekavade, rakenduskavade ja tehnilise baasi arendamist, ta planeerib ja koordineerib õppekasvatustööd ning jälgib selle elluviimist, koordineerib valdkonna sisest ja välist koostööd, korraldab õppe läbiviimiseks vajalike materjalide hankimise, õpilaste ettevalmistamise kutsekvalifikatsioonieksamiteks ja õppekavarühmade ettevalmistamise kvaliteedihindamiseks. Juhtivõpetaja viib läbi ka erialatunde puidu või ehituse valdkonnas.

Kandideerimise info

Kandideerijatel esitada: avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja isikut tõendava dokumendi koopia. Dokumendid palume esitada 8. märtsiks 2023 e-posti aadressil: vkhk@vkhk.ee või Võrumaa Kutsehariduskeskuse postiaadressil: Kooli tee 1, Väimela, 65566, Võru maakond.

Täpsem info siin!