Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitegevus Konverents Õppetöö TSENTER

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2018(18)22. juunil 2018. a. kell 10.00 toimub Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13) lõpuaktus järgmiste õppekavade lõpetajatele.

 

Kutsekeskharidusõpe:

 • infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist;
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus;
 • majutusteenindus;
 • mehhatroonik;
 • tisler.
 •  

4. taseme kutseõpe (esmaõpe):

 • maaler;
 • CNC töötlemiskeskuse operaator.
Sulge

22. juunil 2018. a. kell 13.00 toimub Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13) lõpuaktus järgmiste õppekavade lõpetajatele.

 

5. taseme kutseõpe (esma- ja jätkuõpe):

 • müügikorraldaja;
 • mehhatroonik;
 • metallide töötlemise tehnik-tehnoloog;
 • puittoodete tehnoloog;
 • telekommunikatsiooni spetsialist;
 • ärikorralduse spetsialist.

 

3. taseme kutseõpe (esmaõpe):

 • abikokk;
 • ehituspuusepp;
 • pehme mööbli valmistaja;
 • puidupingioperaator.

 

ESF projekt  „Uute teadmiste ja kogemustega tööle“:

 • müüja-klienditeenindaja;
 • metallitöötleja (koostelukksepp-keevitaja);
 • pehmemööbli valmistaja.
Sulge
Kooliaasta alguse avaaktus kell 10.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

SulgeEttevõtlusnädala raames toimuv üritus TSENTRIS.

Üritus on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine

Täpsem info TSENTRI lehel: https://tsenter.ee/sundmused/kuidas-muua-sakslasele-labi-interneti/

 

Sulge


Miks teatud asjad juhtuvad ning kuidas neid ära hoida? Elar Killumets annab vähemalt ühe praktilise tööriista, mida saab iseenda peal ära proovida.

Toimumise aeg: 17. okt kl 10 – 13 TSENTRIS

 

Täpsem info tsentri lehel: https://tsenter.ee/sundmused/teemahommik-elar-killumetsaga/

 

Sulge

VKHK ÕE kutsub kooliperet kaasa lööma jõulunädala üritustel 10. - 14. detsembril!

Esmaspäeval, 10. detsembril - kursuse jõulupuu kaunistamise tähtaeg

Teisipäeval, 11. detsembril kell 10.00 - piparkookide kaunistamine peamaja puhkeruumis kolmandal korrusel ja  tehnomaja aatriumis

Kolmapäeval, 12. detsembril - punase riietuse päev

Neljapäeval, 13. detsmbril - päkapikumütsi kandmise päev ja jõululaat

Reedel, 14. detsembril  kell 11.00 jõulukontsert ruumis P101. Külas jõuluvana!

Sulge

13. detsembril 2018  kell 10.00 – 15.00 toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoones JÕULULAAT.

Kohal on müüjad, kes pakuvad:

 • käsitöötooteid
 • küpsetisi, hoidiseid jm jõulukaupu
 • taaskasutatavast materjalist tooteid
 • töötubade (tasuta osavõtt) läbiviimist

 

Sulge

Reedel, 14. detsembril  kell 11.00 jõulukontsert ruumis P101.

Külas on jõuluvana!

Sulge

2019(32)

Eesmärk:         Oskab suhelda soome keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:         Teenindajad, kes vajavad soome keele osklust  klientidega suhtlemisel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 29.01.- 07.05.19., kell 17.30- 19.45  (27 õppepäeva, 3 akadeemilist tundi korraga)

                        Teisipäeval ja neljapäeval

Jaanuar. 29,31 Veebruar: 5,7,12,14,19,21,26,28; Märts: 5,7,12,14,19,21,26,28; Aprill: 2,4,9,11,16,23,25; Mai: 2,7

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse soome keele koolitaja täiskasvanute koolituses

                        Siiri Toomik

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registreerumine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e- post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, 5667 0850

Sulge
Infotund kõigile, kes soovivad parandada enda või oma ettevõtte töötajate töösooritust, vähendada haigus- ja vigastusriske ning suurendada töötajate rahulolu.

Triinu Sirge räägib ergonoomika põhitõdedest, võtame vaatluse alla ühe konkreetse töökoha ja näitame võimalusi selle ergonoomika parandamiseks. Lisaks saab kohapeal näha, katsuda ja katsetada ergonoomilisi tooteid (tool, hiir, käetugi jne).

 

Lühikoolituse viib läbi Euroopa Ergonoom (Eur.Erg) ja Ergoway OÜ juhataja Triinu Sirge

www.ergoway.ee

 

Koolitus on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine siin

Sulge

Avatud uste päev 20.03.2019

Õppehooneid tutvustavad ekskursioonid  algusega  kell 10.10; 11.10 ja 12.10.

Kogunemine  peamaja fuajees.

 

Võimalus jälgida koolisiseseid kutsevõistlusi!

Erinevad töötoad: 

 • Nutituba –  peamaja aulas,  kell 10.30
 • Teeninduse töötuba – peamaja III korrusel, kell 10.30
 • Puidu töötuba – tehnomaja puidutöökojas, kell 11.30
 • Metalli töötuba –  tehnomaja metallitöökojas, kell 11.30
Sulge

Täpne kuupäev on veel täpsustamisel

Sulge

Õpitoa peenralt potti viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada tervislikke ja odavaid toite, kasutades lisandina nõgest, naati ja võilille, mida mõnus süüa suveks vormi saamiseks.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!      

Täpsem info: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Koolitusele registreerumine   

GRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD!

Sulge


Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus TSENTER kutsub kõiki noori ja nooruslikke inimesi 7. juunil kl 14 - 16 puiduvaldkonna erialasid tutvustavale päevale.

 • Näitame, mida kujutab endast puidutöö tänapäeval;
 • Tutvustame Võrumaa Kutsehariduskeskuses õpitavaid puiduvaldkonna erialasid ja õppimisvõimalusi;
 • Tutvustame puiduvaldkonna täiendõppe võimalusi töötavatele täiskasvanutele;
 • Teeme ekskursiooni Tehnomajas ja TSENTRI masinasaalis.
 •  

Samal ajal on ka ettevõtjatele mõeldud üritus, kohale tuleb näit tööstusrobot jm põnevat.

 

Lisainfo: astrid.org@vkhk.ee

 

Sulge
Lõpuaktus toimub 21.06.2019 kell 10.00 Võrus, kultuurimajas Kannel.

Sulge
Kooliaasta alguse avaaktus kell 12.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sulge


Võrumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER ja Tartu Ülikooli neuroturunduse labor tutvustavad 13. sept kl 12 – 14 kahe Tõhusa koostöö projekti tulemusi, kus oluline roll oli pilgujälgimise ja emotsioonimõõtemise tehnoloogia kasutamisel tarbijauuringus:

Lisaks tutvustame uusi võimalusi neuroturunduse valdkonnast, mida saab kasutada erinevates uuringutes. 

Kohapeal näeb pilgujälgimise ja emotsioonimõõtmise tehnoloogiat!

TSENTER tutvustab ettevõtjatele tuleviku-koostööprojekte.

Tulemusi esitavad ja juttu ajavad Andres Kuusik ja Tanel Mehine Tartu Ülikoolist ning Mart Nilson TSENTRIST

Kõik huvilised on oodatud, aga palume ette registreeruda

Lisainfo: mart@tsenter.ee

Sulge


Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 40 akad. tundi praktiline töö)

Aeg:

Aeg: 17.09.- 21.11.2019 kell 16.00- 19.10

September: 17,19,24,26; Oktoober: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31;

November: 5,7,12,14,19,21

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eelistatud kursuse sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine  elanikkond vanuses 50+.

Kontoritöötajad, kes peavad oma igapäevatöös kasutama korrektset vene keelt ning soovivad oma keeleoskust arendada.

Grupi suurus: 10-12 inimest

Õppe alustamise nõuded:

Vene keele oskus vähemalt algtasemel (A1).

Eesmärk Omandada vene keele oskus tööalaseks suhtlemiseks

Õpiväljundid:

 • tunneb ametikeele eripära, klientidega suhtlemise aspekte, ametisuhtluse etiketti;
 • oskab keelereegleid rakendada, koostada korrektset teksti, tööalaselt suhelda;
 • teab vene keele reegleid, suhtlusreegleid ja rakendab neid kõnes ja kirjas;
 • omab suuremat keelelist vabadust ametialases suhtlemises

Õppesisu:

 • Auditoorne osa 40 tundi

Vene keele grammatika

Arvsõnad

Isikulised asesõnad

Viisakusväljendid ja nende kasutamine

Küsimuste esitamine

Erialane terminoloogia

Organisatsioonide nimed, nende lühendid

E-kiri (koosoleku kutse, teade, õnnitlus, tänukiri)

Suhtlemine tööl

Telefonisuhtlus. Telefonietikett

Suhtlemine klientidega

 

 • Praktiline osa 40 tundi

Amet ja keel. Kirjakeel

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud

Praktilised suulised ja kirjalikud harjutused

Päringute tegemine. Infootsing

Kutsete, teate, õnnitluste koostamine, tänukirjade tekstide koostamine.

Õppemeetodid

Loeng, vestlus, tõlkimine, kuulamine,  grammatika  harjutused, rollimängud

Õppekeskkond

Koolitus toimub keeleklassis, kus on olemas arvuti, kuulamiseks seadmed, salvaestamiseks tehnika, õpetaja valmistatud õppematerjalid vene keele omandamiseks.

Õppematerjalid

Irina Porohnja koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% koolitusel osalemine

Hindamine mitteeristav. arvestatud/ mittearvestatud

Õpiväljundid on saavutatud kui testis 60% õigeid vastuseid

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui ei, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Irina Porohnja- kõrgharidusega pedagoog,  Võrumaa Kutsehariduskeskuse üle 5 aasta kogemusega vene keele koolitaja täiskasvanute koolitusgruppidele

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-postil merle.vilson@vkhk.ee. tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine


 

 

Sulge

Üritus toimub iga ilmaga. Selga sobiv riietus.

Sulge


Kell 17.00 toimub ruumis P101 VKHK õpetaja Ülle Sillamäe monoetendus „Õpetaja Instagramist“ 

Kooli peahoones ootab  külalisi maskott Vektori kohvik, valikus soolased ja magusad muffinid ja muud huvitavad suupisted.

Mokteilide töötuba – võimalus segada endale meelepärane mittealkohoolne jook õpetaja Renate Hirschoni juhendamisel

Paberikunsti töötuba – paberist meisterdamine õpetaja Külli Kuke juhendamisel

Robootika töötuba – joonejärgimise ja sumoroboti võistlus infotehnoloogia õpetaja Tiit Raigi juhendamisel.

Puidust meisterdamine – õpetaja Arvi Lokk õpetab puidust tarbeesemete valmistamist.

Kompetentsikeskus „Tsenter“ töötajad Jörgen Dobris ja Ants-Hindrek näitavad, kuidas anda puidule uus elu.

 

Kohvik ja töötoad on avatud 16.00 – 20.00

Oodatud on igas vanusegrupis huvilised!

 

Täpsem info kaiu.zernand@vkhk.ee,  tel. 785 0824

Sulge


2020(19)NB! Koolituse toimumise kuupäevad on muutunud!

Koolitusgrupp on komplekteerunud

Sihtrühm: 

Eelistatud on erialase tasemehariduseta, madalama haridustasemega ja aegunud oskustega töötavad inimesed vanuses 50+.   Puiduettevõtete töötajad, väikeettevõtjad,  FIE-d, MTÜ-de töötajad, muuseumide restauraatorid ja tööõpetuse õpetajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust.  Grupi suurus 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Huvi valdkonna vastu, kasuks tuleb eelnev töökogemus puidutöö valdkonnas.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

oskab valmistab ette karkassi;

oskab lõigata pehmendus-, alus- ja pealistusmaterjali;

osakab pealistada (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali;

oskab õmmelda mööblikatte (lukud, tepingud, …);

osakab polsterdada karkassi ja monteerida toote.

Koolituse maht:

80 akadeemilist tundi, sh 30 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi praktilist tööd

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 30 tundi

Praktiline töö: 50 tundi

Tööohutusnõuded 

Karkassi ettevalmistamine Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 

Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)

Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne) õmblemine

Karkassi polsterdamine

Toote monteerimine

 

Karkassi puhastamine- vana pealisriide eemaldamine, vedrude vahetus

Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 

Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)

Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne) õmblemine

Karkassi polsterdamine

Toote monteerimine

Toimumisaeg:

28.veebruar-12.juuni  2020, esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 16:15-20:00

Koolitajad:

Ene Väär- FIE pehme mööbli restaureerijana ja tunnustatud pehme mööbli valmistajate koolituse juhendaja 20 aastat.

Koolitus on osalejale tasuta, rahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest  tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge


NB! Koolituse toimumise kuupäevad on muutunud!

Koolitusgrupp on komplekteerunud

Sihtrühm: 

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Sihtrühma kuuluvad puidu- ja mööbliettevõtete töötajad ja väikeettevõtjad, sh FIE`d, kes vajavad tänapäevaseid teadmisi ja oskusi puittoodete valmistamisest.

Õppe alustamise nõuded: Huvi valdkonna vastu, kasuks tuleb eelnev töökogemus puidutöö valdkonnas.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb puitmaterjale ja nende omadusi;
 • oskab kasutada ja hooldada käsitööriistu;
 • oskab töödelda puitu käsitööriistadega;
 • oskab jooniste alusel valmistada puittooteid.

Koolituse maht:

40 akadeemilist tundi, sh 10 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 10 tundi

Praktiline töö: 30 tundi

 • puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel kasutatavad käsitööriistad (sh elektrilised ja suruõhu käsitööriistad);
 • puidu ja puidupõhiste materjalide omadused;
 • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia;
 • abivahendid, šabloonid, mõõteriistad, märkimisvahendid, kaliibrid ja nende kasutamise otstarve;
 • erinevad teritusvahendid ja käsitööriistade teritamise võtted;
 • lõikeriistad ja lihvmaterjalid;
 • puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidurikked;
 • puidust ja puidupõhistest materjalidest toodete valmistamisel töötlemise põhimõtted;
 • kvaliteedinõuded lõiketöötlemisele;
 • enim levinud puidu lõiketöötlemisel tekkinud vead, nende tekkepõhjused ja kõrvaldamise võimalused;
 • töötervishoiu- ja tööohutusnõuded.
 • puittoote (karp, lõikelaud, kandik, jne) eskiisi/ joonise  koostamine;
 • lähtuvalt valmistatavast tootest ja kasutatavast materjalist sobiva käsitööriista valimine ja kontrollib selle tehnilist korrasolekut. Vajadusel valmistab tööriista ette järgnevaks tööprotsessiks (hooldab, õlitab, teritab, puhastab vm);
 • valib lähtuvalt valmistatavast tootest sobiva mõõteriista, šablooni ning mõõdab ja märgistab toote;
 • töötleb käsitööriistadega puitu ja puidupõhist materjali, arvestades nende omadusi ja etteantud kvaliteedinõudeid ning järgides käsitööriistade kasutamise juhendeid ja ohutusnõudeid;
 • kontrollib töö käigus toote vastavust joonisele ja kvaliteedinõuetele, hinnates visuaalselt või kasutades selleks mõõteriistu;
 • viimistleb puittooteid.
   

Toimumisaeg:

5.märts-18.juuni 2020, 21.,26.,28. mail ja 4,16,18.juunil ja  kell 16.15-20.00

Koolitaja:

Tiit Raik - rakenduskõrgharidus puidutehnoloogia valdkonnas, kutsega tisler tase 3,Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valdkonna kutseõpetaja, läbinud Garret Hack`i koolituse „Käsitööriistade kasutamine tisleri töös“, koolitaja kogemus 7 aastat

Täpsem info ja koolitusele registreerumine (koolitusrühm on komplekteerunud) : tel.785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on osalejale tasuta, rahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest  tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Õppekava

Registreerumine

Sulge

2020
2021

Õppe- ja majandusliku toetuse taotluse esitamise tähtaeg.

Sulge
Kevadnädala raames toimuvad ka kutsemeistrivõistlused ja aineolümpiaadid.

Sulge

Võrumaa Kutsehariduskeskuse avatud uste päev kõigile huvilistele toimub 17. märtsil 2021.a.  

Sulge