Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

ESF projekt: “Uute teadmiste ja kogemustega tööle!"

ESF projekt „Uute teadmiste ja kogemustega tööle!“ on rahastatud meetmest 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“

Projekti eesmärgiks on pakkuda pikaajalistele, vähemalt 12 kuud eelkõige töötuna mittearvel olevatele meestele ja naistele enesetäiendamise võimalusi läbi erinevate koolituste ning tööpraktika, misläbi tõstetakse nende konkurentsivõimet ja püsimist tööturul.

Projekti kestvus:

11.07.2016-10.07.2018

Projekti koostööpartnerid:

Eesti Töötukassa, Võru Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus,  Laheda Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Haanja Vallavalitsus, Rõuge Vallavalitsus, Sõmerpalu Vallavalitus ja ettevõtted-praktikajuhendajad.

Projekti raames toimuvad järgmised erialased koolitused:

2016/2017 õppeaastal

  • 640-tunnine koka kursus
  • 640-tunnine ehitusviimistleja (maaler) kursus
  • 640-tunnine puittoodete valmistaja ja viimistleja kursus

2017/2018 õppeaastal

  • 640-tunnine müüja-klienditeenindaja kursus
  • 640-tunnnine koostelukksepp-keevitaja kursus
  • 640-tunnine pehme mööbli valmistaja kursus

Õppijatel on võimalus sooritada omandatud erialal kutseeksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise  koolituse ja eriala tööpraktika.

6 projektis osalejat saavad võimaluse läbida B-kategooria juhilubade kursusening sooritada vastavad eksamid.

Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul õppe- ning sõidutoetust.

 

Projekti eelarve:

325 086,30 EUR (toetus 276 323,35 EUR, omafinantseering 48 762,95 EUR)

Õppegruppide komplekteerimine toimub koostöös Eesti Töötukassa,  Võru Vallavalitsuse, Võru Linnavalitsuse, Põlva Vallavalitsuse,  Laheda Vallavalitsuse, Mõniste Vallavalitsuse, Haanja Vallavalitsuse, Rõuge Vallavalitsuse, Sõmerpalu Vallavalitusega.

Siret Lillemäe