Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

Nordplus Junior projekt „Exchanging and Creating New Experiences in Competency-Based Education“ nr NPJR-2020/10124

Projekti eesmärgiks on Balti riikide õpetajate (matemaatika, inglise keel, IT) kogemuste vahetamine õpilaste iseseisva õppimise soodustamiseks.

 

Projekti kestvus:

01.03.2021-01.02.2022

 

Projekti juhtpartner:

Ventspils Tehnikums, Läti

 

Projekti partnerid:

Kaunas Technical Vocational Education Centre, Leedu

Võrumaa Kutsehariduskeskus, Eesti

 

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve 12 520 EUR

VKHK toetus 4240 EUR

Kokkuvõte projektist: 

Eesti, Läti ja Leedu kutsekoolid arendasid koostööd ja vahetasid kogemusi projektis „Exchanging and Creating New Experiences in Competency – Based Education“ – „Kogemuste vahetamine ja uute loomine kompetentsipõhises õppes“.

Nordplus programmi toetusel viidi 2021.a. märtsist kuni käesoleva aasta jaanuarini ellu projekt, mille eesmärgiks oli kutsekoolide koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine, et suunata ja motiveerida õpilasi ennastjuhtivas ning iseseisvas õppes.

Projekti juhtis Ventspilsi Tehnikum, partneritena osalesid Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Kaunase Tehniline Kutseõppekeskus.

Covid – 19 olukorra tõttu toimus kaks õpirännet digitaalsena, neist esimene Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja teine Ventspilsi Tehnikumis. Kolme kutsekooli IT, matemaatika ja inglise keele õpetajad, karjäärinõustajad ning juhtkonnad tutvusid koolidega, riikide haridussüsteemi, kutsehariduse, karjäärinõustamise ning kultuuri ja traditsioonidega. Kõikide koolide õpetajad esitlesid oma õppemeetodeid, -keskkondi ja tarkvaralahendusi ning jagasid kogemusi distantsõppest. Töörühmades arutati, milliseid neist võiks IT, matemaatika ja inglise keele õppimisel rakendada ning kuidas seda teha. Kogemuste ja ideede põhjal koostati juhendmaterjal - ülevaade ning kirjeldus kaasaegsetest, õpilastele iseseisvaks tööks sobivatest digilahendustest ja meetodidest.

Projekti lõppkohtumine toimus Kaunases. Tutvuti kutseõppekeskusega, õppevaldkondade ja -keskkonnaga, külastati õppetunde ning vahetati kogemusi.

Suur tänu Ventspilsi ja Kaunase kutsekoolidele, projektijuhtidele ning kõigile, kes projekti õnnestumisele kaasa aitasid. See oli koostöö, mis õpetas meile kõigile midagi uut.

Projekti logo sümboliseerib kolme pühendunud partnerit ja valdkondi, mida põhjalikumalt uuriti.

Eesti, Läti ja Leedu kutsekoolid arendasid koostööd ja vahetasid kogemusi projektis „Exchanging and Creating New Experiences in Competency – Based Education“ – „Kogemuste vahetamine ja uute loomine kompetentsipõhises õppes“.

 

Nordplus programmi toetusel viidi 2021.a. märtsist kuni käesoleva aasta jaanuarini ellu projekt, mille eesmärgiks oli kutsekoolide koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine, et suunata ja motiveerida õpilasi ennastjuhtivas ning iseseisvas õppes.

Projekti juhtis Ventspilsi Tehnikum, partneritena osalesid Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Kaunase Tehniline Kutseõppekeskus.

Covid – 19 olukorra tõttu toimus kaks õpirännet digitaalsena, neist esimene Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja teine Ventspilsi Tehnikumis. Kolme kutsekooli IT, matemaatika ja inglise keele õpetajad, karjäärinõustajad ning juhtkonnad tutvusid koolidega, riikide haridussüsteemi, kutsehariduse, karjäärinõustamise ning kultuuri ja traditsioonidega. Kõikide koolide õpetajad esitlesid oma õppemeetodeid, -keskkondi ja tarkvaralahendusi ning jagasid kogemusi distantsõppest. Töörühmades arutati, milliseid neist võiks IT, matemaatika ja inglise keele õppimisel rakendada ning kuidas seda teha. Kogemuste ja ideede põhjal koostati juhendmaterjal - ülevaade ning kirjeldus kaasaegsetest, õpilastele iseseisvaks tööks sobivatest digilahendustest ja meetodidest.

Projekti lõppkohtumine toimus Kaunases. Tutvuti kutseõppekeskusega, õppevaldkondade ja -keskkonnaga, külastati õppetunde ning vahetati kogemusi.

Suur tänu Ventspilsi ja Kaunase kutsekoolidele, projektijuhtidele ning kõigile, kes projekti õnnestumisele kaasa aitasid. See oli koostöö, mis õpetas meile kõigile midagi uut.

Projekti logo sümboliseerib kolme pühendunud partnerit ja valdkondi, mida põhjalikumalt uuriti.

 

Kontakt:

Projektijuht: Terje Kruusalu
Telefon:  78 50 817
e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee