Meie koolist

Nordplus Junior projekt „Exchanging and Creating New Experiences in Competency-Based Education“ nr NPJR-2020/10124

Projekti eesmärgiks on Balti riikide õpetajate (matemaatika, inglise keel, IT) kogemuste vahetamine õpilaste iseseisva õppimise soodustamiseks.

 

Projekti kestvus:

01.08.2020-01.08.2021

 

Projekti juhtpartner:

Ventspils Tehnikums, Läti

 

Projekti partnerid:

Kaunas technical vocational education centre, Leedu

Võrumaa Kutsehariduskeskus, Eesti

 

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve 12 520 EUR

VKHK toetus 4240 EUR

 

Projektijuht: Siret Lillemäe
Telefon:  78 50 821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee