Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

ESF projekt „Teisel ringil targaks Võrumaal III“

Projekti eesmärgiks on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.

Projekti kestvus:
01.09.2020-31.08.2022

Projekti eelarve:
70640,38 EUR

Artiklid:

 

Projektijuht: Pille Kulberg
Telefon:  78 50 836
e-post: pille.kulberg@vkhk.ee