Õppetöö

Kandideeri välispraktikale

Kandideerimine 2018/2019 õppeaasta Erasmus+ õpirändeprojekti “Praktikakogemused Euroopast“ praktikatele on alanud

 

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

 

2. Projekt „Praktikakogemused Euroopast“

Projekti eesmärk:

Avardada ja toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja õpetajate erialaste teadmiste ja oskuste arengut praktiseerides teistes Euroopa Liidu riikide õppeasutustes ja ettevõtetes, kasutades võõrkeelt ning viibides tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas.

Projekti raames on võimalus välispraktika sooritada 35 Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilasel ning stažeerida 14 õpetajal. Õpilaste välispraktika kestvus on 21 päeva, õpetajate stažeerimise kestvuseks on 8 päeva.

Projektis osaleb 10 partnerit 8-st erinevast riigist:

Spojena Skola Nizna (Slovakkia) , Kaufmännische Schule (Saksamaa), Kontiki-Szakkepzö ZRT (Ungari), Klaipedos E. Galvanausko PMC (Leedu), Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu (Soome), Omnia Vocational College (Soome), SASKY Municipal Education and Training Consortium (Soome),  Bridgewater College (Inglismaa), Kuldiga Technology and Tourism School (Läti), Instituto de Educacion Secundaria DON BOSCO (Hispaania)

Projekti kestvus:

01.09.2018-31.08.2019

Projekti eelarve:

Toetus 95 672 EUR

 

3. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti toetusest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

 

4. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  avaldusEuropassi CV  (inglise keeles, soovitavalt koos fotoga) ja inglisekeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuhile elektrooniliselt aadressil siret.lillemae [at] vkhk.ee  

Lisainfo:  projektijuht Siret Lillemäe  tel 78 50 821  ruum K-120

 

5. Kandideerimise tähtaeg

Esita avaldus, Europassi CV ja motivatsioonikiri 30. novembriks 2018 Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuhile elektrooniliselt aadressil siret.lillemae [at] vkhk.ee  

Lisainfo:  projektijuht Siret Lillemäe  tel 78 50 821  ruum K-120

 

6. Kuhu kandideerida?

RIIK

KOOLI NIMI

ÕPPEKAVARÜHM

KOHTADE ARV

PRAKTIKA KESTVUS PÄEVADES

Slovakkia

Slovakkia Spojena Skola Nizna

Infotehnoloogia

6

21

Saksamaa

Saksamaa Kaufmännische Schule

Äriteenused

6

21

Soome

Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Metallide töötlemine

2

21

Soome

Omnia Vocational College

Puidutöötlemine

4

21

Ungari

KONTIKI-SZAKKÉPZŐ ZRT

Turismi- ja majutusteenindus

3

21

Leedu

Klaipedos E. Galvanausko PMC

Ehitus

2

21

Läti

Kuldiga Technology and Tourism School

Turismi- ja majutusteenindus

6

21

Inglismaa

Bridgewater College

Puidutöötlemine

4

21

Hispaania

Instituto de Educacion Secundaria DON BOSCO

Mehhatroonika

2

21

Õpilased ja õpetaja teel välispraktikale
Õpilased ja õpetaja teel välispraktikale
Erasmus pluss logo
Erasmus+ logo