Vastuvõtt

Erialad

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormmittestatsionaarneEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg0,5 aastat

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes.

Ta töötab ettevõttes meeskonna liikmena ja teeb ka koostööd erinevate osapooltega ─  sisearhitekti, tellija, tarnijate ja allhankijatega.

Tema peamine tööülesanne on puittoodete  tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine, toodete valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ning tootmisprotsessi ettevalmistamine. Puittoodete konstrueerija-tehnoloog ei tegele ehitiste kandekonstruktsioonide konstrueerimisega.

Arvi Lokk