Sisseastumine

Erialad

Puidupingioperaator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevorm statsionaarne töökohapõhineEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg1 aasta

Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuses või puidutöötlemise ettevõttes.  Ta tunneb puidutöötlemisseadmete ehitust ja tööpõhimõtteid ning detailide töötlemise viise.  Ta tunneb kasutatavate materjalide omadusi ja mõistab toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Tal on oskus lugeda tööjooniseid, seadistada põhilisi puidutöötlemise pinke vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning töödelda erinevaid puitdetaile.

Puidupingioperaatorilt eeldatakse tööd meeskonna liikmena, tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning toodangu kvaliteedi hoidmist.

Õpingute lõppedes on võimalik taotleda puidupingioperaatori 3. taseme kutsekvalifikatsioon.