Meist

Collaboration and projects


 

Here you will find information about projects in Võrumaa Education and Technology Center.

 

Archived Projects


 

Here you will find information about projects in Võrumaa Education and Technology Center.

 

Archived Projects

Empowering NGOs & public institutions in helping children overcome migration traumas using creativity and favors of nature Lühike nimetus projektile: KidsLikeUs

Lühike nimetus projektile: 
KidsLikeUs

Projekti periood:
01.01.2023-31.12.2025

Maksumus: 
Kogu projekti eelarve 1 649 648 eurot, kompetentsikeskuse eelarve 150 00 eurot, millest omafinantseering 30 000 eurot.

Projekti eesmärk:
Valitsusväliste organisatsioonide ja avalik-õiguslike asutuste mõju ja oskuste suurendamine, et toetada rändekriisidest ja muudest vaimse tervise probleemidest mõjutatud lapsi, kasutades selleks loovust ja looduse eeliseid.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Interreg Läänemere piirkonna programmi 2021-2027 raames.

Rohkem infot projektist: https://tsenter.ee/projektid/kidslikeus-interreg-laanemere-piirkonna-projekt/ ja https://interreg-baltic.eu/project/kidslikeus/