Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Uudised > Võru maakonna õpilaskonverents

 
 

Võru maakonna õpilaskonverents

 

2. novembril toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuses Võru maakonna õpilaskonverents. Kohal olid õpilased ja õpetajad erinevatest Võru maakonna koolidest. Selle raames tutvustati õpilaste tehtud uurimustöid ja lennukaid ideid.

Päev algas Võrumaa Kutsehariduskeskuse tutvustamisega, samuti andsid tervitused edasi Võru Maavalitsuse, Omavalitsuste Liidu ja Vana-Võromaa Kultuurikoja esindajad. Kokku esitati ligemale 20 ettekannet-uurimust erinevatel teemadel.

Konverentsi pealtvaatajad

Vestlesin Võru Gümnaasiumi ja Vastseliina Gümnaasiumi õpilastega, uurisin nendelt, miks nad mingi teema valisid ja mis ajendas neid seda tööd tegema. Põnev on teada, mis on praegustele noortele huvipakkuvad valdkonnad. Eelkõige hämmastasid mind noorte teadmised ja huvi ajaloo vastu. Samuti oli kõigis näha võimast potensiaali tegemaks tulevikus mida iganes, sest tõepoolest on tegu andekate noortega. See on vaid aja küsimus, millal need võimekad noored tipp-tegijate poolt üles leitakse. Samuti olid paljude tehtud tööd ka auhinnatud presidendi poolt. Kõik ettekanded olid seotud Eesti Vabariik 100. sünnipäevaga.

Vastseliina Gümnaasiumi õpilastest vestlesin Arturi, Kati ja Gerda Loviisega. Arturi teema käsitles 90-algusaastate pöördelisi sündmusi. Artur on ka tegutsev Noorkotka liige ja tema töö kajastas meenutusi ja emotsioone lähikondlastelt, kes osalesid vahetult kriitilistes sündmustes 90-ndate alguses. Seal oli näha, kes on kes, sest kriisiolukordades avaldub inimese tõeline olemus. Kati rääkis väga põneva loo kohalike inimeste rollist Eesti iseseisvuse taastamisel. Kohalike inimeste abi on suure tähtsusega omariikluse ja patriotismi kaitsmisel ja säilitamisel. Samas räägiti Balti keti tähtsusest ja iga indiviidi panusest vabaduse saavutamiseks. Gerda Loviise lugu oli oma vanavanaisast, selle töö jaoks koguti infokillud sugulastelt, lähedastelt ja külarahvalt. Abiks olid nii erinevad materjalid, fotod, mälestused. Seda kõike saatis isiklik huvi ja teadmisjanu oma esivanemate kohta.

Võru Gümnaasiumi õpilastest vestlesin Annabeli, Karmeni, Gerti, Anna-Liisi ja Enelyga. Annabeli esitlus puudutas Setomaa sootskate lugu, kuidas sai traditsioon alguse, kes Setomaad valitses, mida see tähendas. Lugu on Võrumaa jaoks väga tähtis, sest setode kultuur on meie regiooni üks tunnuseid ja märksõnu. Kuna Annabel on aktiivne noorsootska, siis on väga positiivne näha noort inimest, kes tahab anda midagi seto kultuurile ja sel teemal kaasa rääkida noorte seas. Karmeni esitlus põhines kahe noorsooromaani analüüsil. Tema jaoks on esitluses mainitud raamatute puhul tegemist õpetlike teostega, millest järeldused peab igaüks tegema ise. Iga ajastu noortel on erinevad väärtused, samuti erinevused põlvkondade vahel. Gert tegi ettekande Võru vanglast, mis käsitles ligemale saja aasta taguseid sündmusi. Kõige alguseks on huvi teema vastu, tekstide ja vanade algallikate analüüs, läbitöötamine, muuseumi ja erinevate arhivaalide sirvimine selleks, et leida vajalikku infot. Anna-Liisi ettekanne erines teiste poolest oma tehnoloogia huviga ning see on üldiselt väheuuritud teema. Tema uuris päikeseelektrijaama ehitust ja monitooringut mikroinverteri abil. Tema isa on selles valdkonnas uurinud põhjalikult, sealt tulevad ka Anna-Liisi huvi teema vastu. Enely ettekanne rääkis Võrus tegutsenud enamlastest. Tema jaoks oli huvitavaks teemaks kohaliku linna ajalugu. Selle uurimine  nõudis muuseumi külastamist, suhtlemine erinevate asjasse puutuvate isikutega, inimestega, kes midagi teadsid. See kõik on äärmiselt mahukas töö ja selle analüüsimine nõuab aega.

Konverentsil osalejad raamatukogus

Üldiselt on näha Võrumaa noortes tohutut potensiaali, kelle esitatud töödest saab nii mõnigi asjahuviline ainest edasiseks uurimiseks. Osadel töödel on ka võimalus leida oma koht Vana-Võrumaa Kultuurikojas, sest tööd käsitlevad meie piirkonna ajalugu. Mind hämmastas noorte tohutu andekus, analüüsi ja uurimise tahe ja võime. Poleks uskunud, et nendele läheb korda ajaloos tuhnimine, olulise info selekteerimine muust. Paljude tööde puhul oli tegu kitsa valdkonnaga, kas mingi koha või inimestega, seetõttu oli uurimine piiratud ja raskendatud, palju infot on ajaloos kaduma läinud või on hävitatud. Suureks abiks oli ka sugulastelt ja lähikondlastelt pärit infokillud, millest tuli kokku panna tehtud töö.

 

Rait Kapp

Sildid: , , , , , ,

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

tehnomaja_avamine_037 vkhk_kutsem_14-119 Rammumees2016_25 kevadnadal17-pats

Arhiiv