Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Uudised > Ettevõtlusharidus Võrumaa Kutsehariduskeskusest

 
 

Ettevõtlusharidus Võrumaa Kutsehariduskeskusest

 

Rahvusvahelisel partnerluskohtumisel Tampere Rakenduskõrgkoolis tutvustasime meie kooli järgneva mõttega: „We come from the Võru County Vocational Training Centre that is situated in  the countryside“ (Tuleme Võrumaa Kutsehariduskeskusest, mis asub maapiirkonnas). Sõnumi vastuvõtjateks olid 17 riigi ülikooli 46 õppejõudu.

Sisuliselt ütlesime, et ärierialade õpetamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses on võimalikult elulähedane. Pakutakse asjakohast teavet ökonoomikast, turundusest, raamatupidamisest, juhtimisest ja ettevõtlusest laiemalt. Loomulikult võib õppija hankida asjakohaste ekspertteadmistega õpetajatelt lisateavet ka õppekavade väliselt. Oleme riiklik haridusasutus, kus kõik õppekohad on tasuta.

 Õppijatel on võimalus koolis projekte algatada ning  praktiseerida Eesti ja välisriikide ettevõtetes. Ilmselt on kõige olulisem asjakohaste küsimuste esitamine iseendale ja nendele vastuste otsimine.

Järgides Soome kasvatusfilosoofi Reijo Wileniuse käsitlust hariduse olemusest on ettevõtlusharidus see, kui inimene järjest rohkem teab, milleks ta on ettevõtluses võimeline, milline on tema positsioon kas tööjõuturul või kaupade ja teenuste turul, kuidas ja millise eesmärgiga ta tegutseb  konkurentsiolukorras ning mida on vaja teha, et saavutada turgudel paremaid tulemusi. *

Tänavu sügisel alustas meil ettevõtlusõppes kaks õppegruppi. Ärikorralduse spetsialisti (ÄKS16) õpperühma iseloomustas õpetaja unistuste õpperühmana. Grupp noori neidusid, kellel on muljetavaldav töö- ja elukogemus, innukus ning õpitahe, ettevõtlikkus ja ärivaist, ootavad kooli ettevõtlikke noormehi. Õpingud väikeettevõtte turundusspetsialisti (VTS) õpperühmas toimuvad mittestatsionaarselt ning koolis käiakse kaks korda kuus paaril või kolmel päeval nädalalõpul. Boonuseks on elav seltsielu.  Mõlemas õppekavas kasutatakse kujundavat ja mitteristavat hindamist. Lihtsalt öeldes loetakse õppekava läbituks ning saadakse lõputunnistus, kui kõik õppeained (moodulid)  on „arvestatud“. Töökogemus ja eelnevad äriõpingud lähevad samuti arvesse, sest kool rakendab VÕTA-t. Lisandväärtuseks on vastused ärialal tekkida võivatele ja tekkinud küsimustele. Käesoleval õppeaastal õpib ärierialadel kokku 45 kursuslast.

Lisateavet õppekavade ja sisseastumise kohta leiab kodulehelt: http://www.vkhk.ee/sisseastujale/erialad2/ariteenuste-erialad/

* Reijo Wilenius määratleb haridust kui protsessi, mille tulemusel inimene üha enam teab, kes ta on, kus ta on, mida ta teeb ja mis tal teha tuleb.

peojekti_algatamine
Foto: Kaisa Kängsep. ÄKS16 õpperühm projektikavandit koostamas.

seminarsuuresmunas
Foto: Alar Toom. VTS16 õpperühma avaseminar kohvik-restoranis Suur Muna.

 

Hillar Punamäe
VKHK kutseõpetaja

Sildid: , ,

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

muusika_030 rammumees2013-134 vkhk_kutsem_14-087 NoorMeister2015_015.jpg

Arhiiv