Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Uudised > Seminarisari “Eesti mööblitootjate tulevik arvestades muutuvat maailma”

 
 

Seminarisari “Eesti mööblitootjate tulevik arvestades muutuvat maailma”

 

EL Regionaalarengu Fond

Lugupeetud MTÜ Eesti Mööblitootjate Liidu liikmed ja klastri EU 41530 partnerid .
Eest Mööblitootjate Liit ja klaster EU 41530 koostöös Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusega korraldavad seminarisarja:

Eesti mööblitootjate tulevik arvestades muutuvat maailma.

Eesti Mööblitööstus – täna elus, homme edukas!?

Globaalses konkurentsis ei ole Eesti ilmselgelt see koht, kus madalate sisendhindadega (põhilised sisendid mööblitööstuses on tooraine, tööjõud) saaks luua tulevikus olulise konkurentsieelise.

TOOTMISEFEKTIIVSUSE TÕSTMISE VAJALIKKUS ON PARATAMATU, KUID PIKAS PERSPEKTIIVIS AINULT SELLEST EI PIISA!

Alternatiiv on leida rohkem lisaväärtust andvaid tooteid, müüa tooteid kui teenuseid, luua brände jms. Mida teha? Millal alustada? Kellega jagada riske? Millised võiks olla Eesti (puidu)tööstuse jaoks sobivad ärimudelid?

Teemad on suhteliselt üldised ega anna ühelegi tootjale konkreetseid tegevusjuhiseid, kuid peaks ärgitama mõtlema ning oma ettevõttes muutuste elluviimiseks sobivaid lahendusi leidma.
Seminarisarjas on planeeritud läbi viia3-5 seminari ja töötuba. Avaseminari lõpus palume osalejate arvamusi ja ettepanekuid nende tulemuslikumaks läbiviimiseks. Järgmine seminar toimub augustis.

 

Avaseminar toimub 08. mail 2014 algusega kell 10.30, Sämmi Grillis, Mäos.

Seminarisarja esimesel päeval keskendume küsimusele – kuidas tõsta Eesti mööblitööstuse konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel?

Seminari lektorid on:
Egert Valmra, kellel on 13-aastane kogemus strateegilise juhtimise nõustamise, koolitamise ja teadustöö valdkonnas. Tema klientide hulka kuuluvad mitmed tuntud Eesti ettevõtted nagu Elion, Tele2, Eesti Post, Ragn-Sells ja mitukümmend teist era- ja avaliku sektori organisatsiooni.

Egertil on sotsiaalteaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnast, kus ta töötas samuti õppejõuna 9 aastat. Ta luges organisatsioonikäitumist, juhtimist, strateegilist juhtimist ja tehnoloogiastrateegia meetodeid.

Eelkõige võib iseloomustada Egertit kui kriitilist mõtlejat ja analüütikut. Olulise osa oma töisest elust on ta tasakaalustanud teaduse, praktika ja konsultatsiooni vahel. Ta on olnud doktorantide ridades Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas ja õppinud Tartu Ülikooli doktoriprogrammis neuropsühholoogiat.  Tema mitmekülgne majanduse, strateegilise juhtimise ja psühholoogia alane taust ning pikaajaline analüütiline töökogemus loovad eelduse mitmekülgse ja tõhusa koolituspäeva elluviimiseks.

Mart Nilson Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse arendusjuht tootearenduse ning tootmise juhtimise valdkonnas. Mart Nilson omab praktilist kogemust puidu- ja mööblitööstuses, olles töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel antud valdkonnas. Mart Nilson on ettevõtteid nõustanud ka turustusvaldkonnas eelkõige Saksamaale eksportimisel.

 

PÄEVAKAVA 

10.30 – 11.00 –hommikukohv

I teemaplokk: Mööblitööstuse stsenaariumanalüüs 

11.00 – 12.00 – koolitus
12.00 – 12.15 – paus
12.15 – 12.45 – koolitus

Teemad:

  • millised on oodatavad majandusarengu numbrid ja mida see tähendab Eesti mööblitööstuse konkurentsivõimele;
  • tehnoloogiliste ja kliendiga seotud arengute mõju: kuidas klientide vajadused ja võimalused ning tootmistehnoloogiate areng on mõjutanud ja hakkab mõjutama puidu/mööblitööstust .

12.45– 13.00 – paus

II teemplokk: Mööblitööstuse „malekäigud“

13.00 – 14.00 – koolitus
14.00 – 14.30 – lõuna
14.30 – 15.30 – koolitus

Teemad:

  • millised on olulisemad strateegilised valikud mööblitööstuses? (allhanke kasutamine/ uued turud ja kliendisegmendid/ odavam vs paindlikum tehnoloogia/ jaotuskanalite lühendamine vs täiendavate edasimüüjate otsimine/ puidu kasutamine tööstusharudes, kus ei ole seda seni õigeks peetud jne);
  • millised on olnud uudsed rakendused, mis on astunud väljapoole olemasolevaid “käike” – “malekäikude” analüüs realistlikest aspektidest: kas, millal ja mis riskidega on võimalik neid rakendada?

15.30 – 15.45 – paus

III teemaplokk: Uued „malenupud“

15.45 – 16.45 – koolitus
16.45 – 17.00 – paus
17.00 – 18.00 – koolitus ja arutelu

Teemad:

  • Loominguline töö: täiesti teistsugused mööblitootja/ puidutöötleja ärimudelid ;
  • Praktiline arutelu: järgmised sammud ettevõtte juhtimispraktikate arendamisel, mis annaksid arendustegevusele hoogu juurde.

Esimese seminaripäeva osavõtu tasu 15 osavõtja korral on orienteeruvalt  61 ,00 € (osavõtu tasu suurus oleneb osavõtjate arvust). Klastri EU 41530 partneritele kehtib EAS – i toetus.

Seminarist osavõtuks palun registreerida e – mailile info@furnitureindustry.ee hiljemalt 06.mai 2014 .

Sildid: ,

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

tk_023 vkhk_kutsem_14-032 vkhk_kutsem_14-105 IMGP4163

Arhiiv