Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Uudised > Info kooli sisseastuvatele noormeestele

 
 

Info kooli sisseastuvatele noormeestele

 

Käesoleval aastal keskhariduse omandanud noormeestel seisab ees vastutusrikas valik õpingute jätkamise ja tulevase karjääri planeerimise osas. Valikute tegemisel on väga oluline teada kõiki õigusi ja kohustusi kaitseväeteenistuskohustuse täitmisel.

Allolev link viib vajaliku infoni Kaitseressursside Ameti kodulehel ja sisaldab teavet kutsealuste õiguste kohta ajapikenduse saamiseks ajateenistusse kutsumisel seoses õpingute jätkamisega kõrgkoolis.

http://kra.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=249:ajateenistusse-asumise-aasta-valimine-ueliopilasena-2010-aastal&catid=56:uudised

Lühidalt täpsustuseks, et kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2011. aastal ja jätkab vahetult ehk käesoleva aasta sügisel õpinguid Eesti kõrgkoolis (mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom) on võimalus teatada, millal ta hiljemalt kolme aasta jooksul alates kõrgkooli vastuvõtmisest soovib asuda ajateenistusse. Seega on 2011. Aastal keskhariduse omandanutel õigus valida 2011, 2012, 2013 ja 2014 kalendriaasta vahel. Oma valikust tuleb kutsealusel Kaitseressursside Ametile kirjalikult teatada hiljemalt 15.09.2011.

Valitud kalendriaasta on võimalik teatada kasutades Kaitseressursside Ameti  kodulehel www.kra.ee või riigiportaalis www.eesti.ee olevat vormikohast taotlust. Taotluse võib ametile saata posti teel, digitaalselt allkirjastatult e-postiga või riigiportaali kaudu.

Kalendriaasta valikust mitteteatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras igal ajal, arvestades riigi vajadusi.

Kaitseressursside Amet on valimis koostööks kutsealuste teavitamiseks nende õigustest ja kohustustest. Vajaduse ja huvi korral palun kontakteeruda avalike suhete nõuniku Ele Rõigas`ega (tel 717 0772, ele.roigas@kra.ee).

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

taevaskoja_042 robotitsoor2013-010 rammumees2013-112 IMG_8834

Arhiiv