Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > valimised

 
 

Silt: valimised

 
VKHK õpilaskonna esinduse valimised!

VKHK õpilaskonna esinduse valimised!

12.oktoobril kell 10.30 toimuvad  kooli õpilaskonna esinduse (ÕE) valimised.
Iga kursus valib õpilaskonna esindusse oma esindaja(d).
Kursuse esindaja(te) valimiseks täidab iga õpilane valimissedeli.
Valimissedelid kogutakse tunnis kokku ning tuuakse ümbrikuga registreerimislauda (peahoones ja tehnomajas).
ÕE valimisele järgneb üldkoosolek, kus valitakse ÕE juhatus.
 
Head valimist kõigile.
Sinu hääl loeb!

 
Kooli õpilaskonna esindus ja õpilasesinduse juhatus on valitud

Kooli õpilaskonna esindus ja õpilasesinduse juhatus on valitud

Igal aastal valitakse kooli õpilasesindus ja uus juhatus.
Käesolevaks õppeaastaks on uus õpilasesindus valitud ja õpilasesinduse koosolekul selgunud uue juhatuse koosseis:
Ivo Vals                       (ÄJ – 12)          juhatuse esimees
Getter Leipalu            (PT – 12)         aseesimees
Kerli Oja                     (Mp – 12)        haridustoimkonna juhataja
Kristel Taaramäe       (Ä – 14)           kultuuritoimkonna juhataja
Karl Limbak                (Ap – 13) […]