Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > säästmine

 
 

Silt: säästmine

 
Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimus energiatõhususe rahvusvaheline konverents

Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimus energiatõhususe rahvusvaheline konverents

9. märtsil toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuses rahvusvaheline konverents „Energiatõhususe suurendamise eesmärgid ja strateegiad. Energiatõhususe spetsialistide täiendkoolitus ning nende pädevuse hindamine.“

Projekti juhtivpartner on Baltic Sea Academy – Balti mere akadeemia, mis on üheksa Balti mere äärse riigi 19 haridusasutuse koostöövõrgustik. Liikmeteks on nii ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, kolledžid, kutseõppeasutused. Koostöövõrgustiku eesmärgiks on koostöö tihendamine haridus- ja teadusasutuste ning väikeste […]

 
Uue energiasäästu projekti kohtumine

Uue energiasäästu projekti kohtumine

VESTE projekti esimene töökohtumine Hamburgis
07. detsembril 2015 toimus Hamburgis üleeuroopalise projekti „Further Vocational Training in Energy Service Technicians” (VESTE) partnerite esimene töökoosolek. Projektikohtumisest võtsid osa partnerid Saksamaalt, Poolast, Ungarist, Eestist.
Projekti eesmärgiks on Saksa inseneride ja koolitajate energiasäästu alaste kogemuste levitamine Saksamaal, Poolas, Ungaris ja Eestis. Sihtgrupiks on väiksed ja keskmised ettevõtted (VKE) ja koolitusasutused.
Projekti kestus […]