Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > ecoll

 
 

Silt: ecoll

 
Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalusustest)

Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalusustest)

2010 aastal käivitus Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalustest)
Projekti algatajaks oli Lissabonis asuv täiskasvanute koolituskeskus AidLearn.
NATUR-projekti eesmärk on välja töötada elektroonilised õppevahendid, mis võimaldavad õppijail arendada ja parandada oma loodusturismi alaseid oskusi ja pädevusi.
Projekti sihtgrupid on:
(1) loodusturismi ettevõtjad ja tulevased ettevõtjad, kes soovivad alustada […]