Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Õppekohad

 

Õppekohad

 

Riiklik tellimus 2017/2018. õppeaastal Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Õppekavad on gruppeeritud vastavalt sihtgruppidele.

P

P õ h i h a r i d u s e   b a a s i l   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Metallilõikepinkidel töötaja * kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist * kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Tisler kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Toitlustusteenindus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Maaler kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine detailide töötlemine konventsionaalsel- ja APJ treipingil) kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
Keevitaja (osakutse MIG/MAG) kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne koolipõhine september kutse
Müüja – klienditeenindaja kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine september kutse
Ehituspuusepp kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september kutse
Pehmemööbli valmistaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

K

K e s k h a r i d u s e   b a a s i l   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator) * kutseõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine november kutse
Hotelliteenindaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
CNC töötlemiskeskuse operaator * kutseõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine september kutse
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine september  
Mehhatroonik * kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Telekommunikatsiooni spetsialist kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september kutse
Puittoodete tehnoloog * kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september  
Müügikorraldaja kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Ärikorralduse spetsialist kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Majutuskorraldus kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne töökohapõhine oktoober  
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine september  
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog * kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Toitlustuskorraldus kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne  september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

H

H a r i d u s n õ u d e t a   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Puhastusteenindaja abiline kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Puidupingioperaator kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine aprill kutse
Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist (osaoskus IT-kasutajatugi ja dokumendi koostaja) * kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine oktoober  
Abikokk kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
Hotelliteenindaja kutseõpe 60 1 aasta  mittestatsionaarne  september  kutse

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

T

T ö ö k o h a p õ h i s e d   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Min. haridustase
sisseastumisel
Õpingute algus Väljund
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator) * kutseõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus november kutse
Puidupingioperaator kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine haridusnõudeta aprill kutse
Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist (osaoskus IT-kasutajatugi ja dokumendi koostaja) * kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine haridusnõudeta oktoober  
CNC töötlemiskeskuse operaator * kutseõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus september kutse
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus september  
Majutuskorraldus kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus oktoober  
Müüja – klienditeenindaja kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine põhiharidus september kutse
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine keskharidus september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

J

J ä t k u õ p p e   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine september  
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine september  
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog * kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Toitlustuskorraldus kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Õ p p e t a s e m e d

2. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Puhastusteenindaja abiline esmaõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse

 

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Puidupingioperaator kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine aprill kutse
Abikokk kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist (osaoskus IT-kasutajatugi ja dokumendi koostaja) * kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine oktoober  
Hotelliteenindaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  kutse

 

4. taseme kutsekeskhariduse õpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Metallilõikepinkidel töötaja * kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist * kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Tisler kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Toitlustusteenindus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus

 

4. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Min. haridustase sisseastumisel Õpingute algus Vastuvõtt
Maaler esmaõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne põhiharidus september kutse
Hotelliteenindaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne keskharidus september kutse
Metallilõikepinkidel töötaja (spetsialiseerumine detailide töötlemine konventsionaalsel- ja APJ treipingil) kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne põhiharidus september kutse
Keevitaja (osakutse MIG/MAG) kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne põhiharidus september kutse
Müüja – klienditeenindaja kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine põhiharidus september kutse
Ehituspuusepp kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne põhiharidus september kutse
Pehmemööbli valmistaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne põhiharidus september  
CNC töötlemiskeskuse operaator * kutseõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus september kutse
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne koolipõhine keskharidus september  

 

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator (osakutse lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator) kutseõppe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine november kutse
Mehhatroonik * kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Telekommunikatsiooni spetsialist kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Puittoodete tehnoloog * kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september  
Müügikorraldaja kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Ärikorralduse spetsialist kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Majutuskorraldus kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne oktoober  
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine september  
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog * kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Toitlustuskorraldus kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.