Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Õppekohad

 

Õppekohad

 

Riiklik tellimus 2018/2019. õppeaastal Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Õppekavad on gruppeeritud vastavalt sihtgruppidele.

P

P õ h i h a r i d u s e   b a a s i l   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Metallilõikepinkidel töötaja kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Tisler kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Toitlustusteenindus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Mehhatroonik kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Maaler kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
Keevitaja (osakutse MIG/MAG) kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne koolipõhine september kutse
Ehituspuusepp * kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september kutse
Pehmemööbli valmistaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Plaatija kutseõpe 30 0,5 aastat mittestatsionaarne september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

K

K e s k h a r i d u s e   b a a s i l   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Hotelliteenindaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september kutse
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine november  
Mehhatroonik kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Telekommunikatsiooni spetsialist kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september kutse
Puittoodete tehnoloog kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september  
Ärikorralduse spetsialist kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Majutuskorraldus kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september  
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
H

H a r i d u s n õ u d e t a   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Puhastusteenindaja abiline kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Puidupingioperaator kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine aprill kutse
T

T ö ö k o h a p õ h i s e d   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Min. haridustase
sisseastumisel
Õpingute algus Väljund
Puidupingioperaator kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine haridusnõudeta september kutse
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus september  
J

J ä t k u õ p p e   õ p p e k a v a d

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine november  
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  

Õ p p e t a s e m e d

2. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Puhastusteenindaja abiline esmaõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse

 

3. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Puidupingioperaator kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne töökohapõhine september kutse

 

4. taseme kutsekeskhariduse õpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Metallilõikepinkidel töötaja kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Tisler kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse + keskharidus
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Toitlustusteenindus kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus
Mehhatroonik kutsekeskharidusõpe 180 3 aastat statsionaarne koolipõhine september keskharidus

 

4. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Min. haridustase sisseastumisel Õpingute algus Vastuvõtt
Maaler kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne põhiharidus september kutse
Hotelliteenindaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne keskharidus september kutse
Keevitaja (osakutse MIG/MAG) kutseõpe 60 1 aasta statsionaarne koolipõhine põhiharidus september kutse
Ehituspuusepp * kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne põhiharidus september kutse
Pehmemööbli valmistaja kutseõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne põhiharidus september  
Plaatija kutseõpe 30 0,5 aastat mittestatsionaarne põhiharidus september  
Pärandturismi korraldaja kutseõppe jätkuõpe 30 0,5 aastat statsionaarne töökohapõhine keskharidus november  

 

5. taseme kutseõpe

Õppekava Õppeliik Maht Õppeaeg Õppevorm Õpingute algus Väljund
Mehhatroonik kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Telekommunikatsiooni spetsialist kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september kutse
Puittoodete tehnoloog kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september  
Ärikorralduse spetsialist kutseõpe 120 2 aastat statsionaarne koolipõhine september kutse
Majutuskorraldus kutseõpe 120 2 aastat mittestatsionaarne september  
Väikeettevõtte turundusspetsialist kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog kutseõppe jätkuõpe 60 1 aasta mittestatsionaarne september  

* Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.