KKK

 

ÄRA UNUSTA AJATEENISTUST!
KUTSEALUNE, KES SA OMANDASID KESKHARIDUSE 2012.  AASTAL JA JÄTKAD ÕPINGUID EESTI KÕRGKOOLIS

Kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2012. aastal ja asub sügisest omandama kõrgharidust Eesti kõrgkoolis, mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom, on võimalus teatada Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt käesoleva aasta 15. septembriks kalendriaasta, millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustust täitma.

2012. a keskhariduse omandanutel, kes asuvad õppima Eesti kõrgkooli, on õigus valida 2012, 2013, 2014 ja 2015 kalendriaastate vahel. Valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta.
Aasta valikust mitte teatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras.

ESITA TAOTLUS AJATEENISTUSSE ASUMISE AASTA VALIMISEKS

Kutsealused, kes vahetult pärast keskhariduse omandamist asuvad õppima välisriigi kõrgkooli ja kutsealused, kes jätkavad õpinguid sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei-, piirivalve- või päästeerialal leiavad täpsemat informatsiooni ajapikenduse taotlemise ja ajateenistusse asumise kohta siit.