Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Puidutöötlemise erialad

 
 

Puidutöötlemise erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

Puit

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Puidupingioperaator esmaõpe 1 aasta tase 3 september
Tisler esmaõpe 3 aastat tase 4 september
Pehmemööbli valmistaja esmaõpe 1 aasta tase 4 september
Puittoodete tehnoloog esmaõpe 2 aastat tase 5 september

 

Puidupingioperaator

 

3. taseme kutseõpe

õppeaeg 1 aasta

T
H

Kui meeldib töötada puidutöö valdkonnas, siis antud õppekava võimaldab põhihariduseta õppuril ühe aastaga omandada erialane ettevalmistus.

Puidupingi operaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes ja tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendel tööoperatsioone.

Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks:

  • Puidutöötlemispinkide ja seadmete ehituse ning tööpõhimõtete tundmine;
  • Detailide lõiketöötlemise režiimide tundmine;
  • Kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omaduste ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõuete tundmine;
  • Tööjooniste lugemine.

Puidupingi operaatorilt eeldatakse tööd meeskonna liikmena, tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning toodangu kvaliteedi hoidmist. On võimalik taotleda puidupingi operaatori tase 3 kutsekvalifikatsioon.

 

Tisler

 

4. taseme kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 3 aastat

P

Puiduõpe

Kui peitlist saab meisel ja sirgjoon on vinkel,
siis aitab sind tisler, kel abiks on sirkel

Kes on tisler ja mida ta oskab?

Tisler on oskustööline, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (uksed, aknad, trepid jne.)

Kuidas tisleriks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne õpe (päevane õpe).

Õppeaeg: 3 aastat.

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Mida õpitakse?

Õpitakse mööbli- ja puittoodete kavandamist, puitmaterjale, mööbli- ja puittoodete valmistamist, joonestamist, käsitsi- ja masintöötlemise tehnoloogiat, mööbli viimistlemist, üldaineid ja valikaineid. Koolil on kaasaegsed õpperuumid ja seadmed. Võimalus eriala õppida ja praktiseerida ka Euroopa riikides erinevates programmides ning projektides.

Miks Võrumaa Kutsehariduskeskus?

Tisleri eriala lõpetanul on võimalus minna edasi õppima puidutöötlemise erialale kas Tallinna Tehnikaülikooli, Maaülikooli või jätkata Võrumaa Kutsehariduskeskuses Puittoodete tehnoloogi  erialal (5. tase).

Erialaselt on võimalik saada täiendõpet ja uusi tehnoloogilisi võtteid puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER.

Samas võib ka kohe tööle minna, sest lõpetaja sooritab ka tisleri 4. taseme kutseeksami ja häid spetsialiste otsitakse puidutööstuses tikutulega taga.

 

 

Pehmemööbli valmistaja

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 1 aastat

P

Pilt: diivan

Pehmemööbli valmistajaks sobib inimene kes soovib valmistada pehmemööblit ja huvitub omamoodi erialast ja realiseerida tulevikus ennast erinevates valmistamisetappides.

Õppevorm: sessioonõpe (1 nädal kuus)

Õppeaeg: 1 aasta

Eeldus alustamiseks: põhiharidus või –hariduseta vähemalt 22-aastane isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

Õppekava läbinu omandab pehme mööbli valmistaja kutse, mille saamiseks on vajalik sooritada edukalt kutseeksam.

Koolis omandatakse oskused  ja teadmised pehmemööbli karkassi koostamisest, alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikusest ja õmblemisest, polsterdamist, pealistamist ja pakkimist. Neid oskusi ja teadmisi rakendatakse praktikatel ettevõtetes.

Pehmemööbli valmistaja on oskustööline, kes töötab üldiselt pehme mööbli tootmisega tegelevas ettevõttes.

 

Puittoodete tehnoloog

 

5. taseme kutseõpe

õppeaeg 2 aastat

K

Pilt: puidu saagimine

Puittoodete tehnoloog planeerib, organiseerib ja valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedile vastavat mööblit ja puittooteid.

Õppevorm: sessioonõpe, 1 nädal kuus (kontakttunnid VKHK tehnomajas vahelduvad iseseisva tööga. Õppetöö korraldamine on paindlik ja arvestab ka töötava õppija võimalustega).

Õppeaeg: 2 aastat

Eeldus alustamiseks: keskharidus või vastava valdkonna kutsekeskharidus

Vaid Võrumaa Kutsehariduskeskuses saab õppida puittoodete tehnoloogiks. Tehnoloogil on laialdased teadmised materjalidest, seadmetest ja tehnoloogiatest, mis võimaldavad tal töötada puidu töötlemisega tegelevas ettevõttes spetsialistina väga erinevatel ametikohtadel. Heal spetsialistil on ka võimalused kiireks tõusuks ametiredelil.

Ainulaadne võimalus end täiendada puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER.