Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Metallide töötlemise erialad

 
 

Metallide töötlemise erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

Metall

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Metallilõikepinkidel töötaja esmaõpe 3 aastat tase 4 september
Keevitaja (osakutse MIG/MAG) esmaõpe 1 aasta tase 4 september
Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog jätkuõpe 1 aasta tase 5 september

 

 

 

Metallilõikepinkidel töötaja

 

4. taseme kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 3 aastat

P

Pilt: metalli treimine

Kes on metallilõikepinkidel töötaja ja mida ta oskab?

Metallilõikepinkidel töötaja eriala on universaalsete teadmiste ja oskustega, mis leiab rakendust kõikides tootmisharudes, kus on tegemist metallide töötlemisega, seadmete ekspluatatsiooni, remondi ja hooldusega.  

Kuidas metallilõikepinkidel töötajaks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne (päevane õpe)

Õppeaeg: 3 aastat

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õpingute lõppedes võimalik sooritada metallilõikepinkidel töötaja 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Lisaks käsijuhtimisega ehk konventsionaalsete tööpinkide valdamisele on õppekavas oluline rõhk APJ ehk arvjuhtimisega trei- ja freespinkide kasutamisega seotud oskuste omandamisel. Antud erialal õpitakse tundma masinaehituses kasutatavaid materjale, lõikeinstrumente, tehniliste jooniste koostamist, mõõtevahendeid ja nende kasutamist. Õppetöö koolis vaheldub praktikatega tunnustatud tootmisettevõtetes.

Mis saab edasi?

Metallitöötleja eriala võimaldab leida huvitavat ja tasuvat tööd. Kooli lõpetajal on võimalik jätkata õpinguid kutseeri- või rakenduskõrgharidustasemel.

 

 

Keevitaja (osakutse MIG/MAG)

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 1 aasta

P

Pilt: keevitaja

Kes on keevitaja ja mida ta oskab?

Keevitustehnika- ja tehnoloogia on üks olulisemaid metallide töötlemise viise paljudes tööstusharudes.

Keevitaja põhitööks on keevitustööde ettevalmistamine, keeviskonstruktsioonide koostamine vastavalt joonisele, keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus- ja tulemuste kontroll.

Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Kuidas keevitajaks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne (päevane õpe)

Õppeaeg: 1 aasta

Eeldus alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õpingute lõppedes on võimalik sooritada keevitaja 3. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Keevitaja õpib tundma  MIG/MAG keevitamist, lukksepatööd, tööjooniste lugemist, keevitusalaseid standardeid, keeviskonstruktsioonide  koostamist, kasutatavaid materjale ja mõõtetehnikat.

Mis saab edasi?

Keevituse eriala lõpetanul on võimalus edasi õppida teistel metallivaldkonna erialadel.

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja – konstruktsioone valmistavas ettevõttes ja teda vajatakse ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

 

 

Metallide töötlemise tehnik – tehnoloog

 

5. taseme jätkuõpe

õppeaeg 1 aasta

J
K

Pilt: palju mutreid

Kes on metallide töötlemise tehnik-tehnoloog ja mida ta oskab?

Tehnik-tehnoloog on keskastme spetsialist, kes on valmis juhendama oskustöötajaid ja kogemuste omandamise järel ka juhtima esmatasandi struktuuriüksuse tööd metalliettevõttes.

Õppevorm: kutseõppe jätkuõpe (1 tööpäev nädalas)

Õppeaeg: 1 aasta

Eeldus alustamiseks: keskharidus, vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme erialale vastava kutse või erialalise töökogemuse olemasolu

Õpingute lõppedes võimalik sooritada metallide töötlemise tehnik-tehnoloogi 5. taseme kutseeksam

Mida õpitakse?

Õppekava käigus õpitakse tundma ja rakendama peamisi metallitöötlemise valdkonna tehnoloogilisi protsesse ja seadmeid, omandatakse praktilise töö oskused väga erinevatel tehnoloogilistel seadmetel: arvjuhtimisega metallilõikepinkidel, erinevatel lehetöötlus-, keevitus- ja viimistlusseadmetel, omandatakse oskused meeskonnatööks ja juhendamiseks.

Mis edasi saab?

Õppekava annab kutse- ja erialase ettevalmistuse, mis võimaldab töötamist keskastme spetsialistina metallitöö valdkonnas.

Viienda taseme kutseõppe lõpetanu võib asuda edasi õppima rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes.