Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Mehhatroonika erialad

 
 

Mehhatroonika erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

Mehhatroonika

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Mehhatroonik esmaõpe 3 aasta tase 4 september
Mehhatroonik esmaõpe 2 aasta tase 5 september

 

Mehhatroonik

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 3 aastat

P

Mehhatrooniku ülesandeks on ettevõtte tehnoloogiliste seadmete toimimise tagamine, nende hooldamine ja rikete avastamine. Mehhatroonikut võib pidada tihti ka väikeettevõtte tehnikaspetsialistiks.

 

Mehhatroonik

 

5. taseme kutseõpe

õppeaeg 2 aastat

K

Pilt: kontrollerid

Kes on mehhatroonik ja mida ta oskab?

Mehhatrooniku ülesandeks on ettevõtte tehnoloogiliste seadmete toimimise tagamine, nende hooldamine ja rikete avastamine. 

Mehhatroonikut võib pidada tihti ka väikeettevõtte tehnikaspetsialistiks.

Kui omad keskharidust ja tunned huvi kaasaegse tootmistehnika ja seadmete vastu, siis on eriala just sinule sobiv.

Kuidas mehhatroonikuks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne

Õppeaeg: 2 aastat

Eeldus alustamiseks: kesk- või kutsekeskharidus

Õpingute lõppedes võimalik sooritada mehhatrooniku 5. taseme kutseeksam

Mida õpitakse?

Õppekava annab kutseerihariduse  elektroonika ja automaatika valdkonnas mille tulemusena omandatakse vajalikud erialased teadmised ja praktilised tööoskused.  Lisaks erialalisele ettevalmistusele tagab õppekava vajalikud pädevused tööks erinevates meeskondades, vajadusel ka  esmatasandi juhina. Õppekava sisaldab ka aineid, mille käigus omandatakse tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, samuti antakse algoskused ettevõtlikkuse ja algatusvõime arenguks.

Mis edasi saab?

Eriala lõpetanu leiab tööd väga erinevate valdkondade ettevõtetes ja saab asuda edasi õppima rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes.