Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Kaubanduse erialad

 
 

Kaubanduse erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

Kaubandus

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Müüja – klienditeenindaja esmaõpe 1 aasta tase 4 september
Müügikorraldaja esmaõpe 2 aastat tase 5 september

 

Müüja – klienditeenindaja

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 1 aasta

P

Mittestatsionaarne õpe

Ameerika üks tuntumaid kaupmehi Sam Walton: “Just nii, nagu juht suhtub oma töötajatesse, hakkavad töötajad suhtuma klientidesse.”

Müüja-klienditeenindaja töö on seotud erinevate tegevuste kiire vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teisele. Töö eeldab iseseisvust ja kehtestavust. Sujumisele aitab kaasa kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

Müüja-klienditeenindaja kutse omandanud isik võib töötada erineva formaadiga teenindusettevõtetes klienditeenindajana, kassapidajana või saalitöötajana.

Töö käigus kogemusi omandades võib pürgida osakonna juhiks, vahetuse vanemaks, müügijuhiks jne.

Põhiõpingute moodulid:

  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • kaupade käitlemine ja kaubatundmine
  • teenindamine ja müümine
  • kassatöö
  • müügitöö korraldamine.

Õpingute lõpus on võimalik sooritada müüja-klienditeenindaja tase 4 kutseeksam.

Õpingute alustamise tingimuseks on põhihariduse olemasolu.

 

Müügikorraldaja

 

5. taseme kutseõpe

õppeaeg 2 aasta

K

Eestis töötab kaubandussektoris 13% kõigist hõivatutest. Kaupmeeste Liidu andmetel oli 2013.aastal kauplustes töötajate arv üle 35 tuhande inimese. Vaatamata kaubanduse kontsentreerumisele püsib kaubandusettevõtete ja kauplemiskohtade arv suhteliselt stabiilsena. Statistikaameti andmetel on ainuüksi Põlva ja Võru maakonnas üle 500 jaekaubandusettevõtte. Kaasaegsetes jaekaubandusorganisatsioonide üldjuhtimine on koondunud keskustesse, samas vajavad jaekaubandusettevõtted üha enam ka spetsialiste, kes on võimelised kauplustes planeerima ja juhtima igapäevast tööd – kaupluste müügijuhte, osakonna juhatajaid, vahetuste vanemaid.

Nendele ametikohtadele sobivad töötajad, kellel on omandatud müüja kutse ning kelle kogemused ja isikuomadused võimaldavad organisatsiooni reeglitega kooskõlas juhtimisfunktsioone täita. Juhtivale ametikohale edutatakse ettevõtetes eelkõige inimesed, kes oma tööga pälvinud piisava usalduse, mis tekib aastatega. Seega on keskastme juhtide koolitamine efektiivne just nende inimeste puhul, keda soovib edutada ettevõte ja kes ka ise selleks valmis on.

Võrumaa Kutsehariduskeskus on juba kaks aastat koolitanud töötavaid kaupluste juhatajaid, müügijuhte, vahetuste vanemaid jne. Kogemus on olnud kõigiti positiivne.

Saadud kogemuse, ettevõtete soovide ning müügikorraldaja kutsestandardi põhjal oleme koostanud 120 EKAP mahus 5. astme kutseõppe tasemele vastava müügikorraldaja jätkuõppekava. Õpingute alustamiseks on vajalik keskharidus ja praktiline töökogemus vähemalt kolm aastat

Õppekavas omandatakse majandus- ja turundusalased teadmisi; klienditeeninduse, kaubakäitlemise korraldamise, juhtimise alaseid kompetentse, mis on kirjeldatud müügikorraldaja V taseme kutsestandardis.