Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Infotehnoloogia erialad

 
 

Infotehnoloogia erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

IT

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist (osaoskus IT-kasutajatugi ja dokumendi koostaja) esmaõpe 1 aasta tase 3 oktoober
Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist esmaõpe 3 aastat tase 4 september
Telekommunikatsiooni spetsialist esmaõpe 2 aastat tase 5 september

 

Infotehnoloogia süsteemide noorem spetsialist (osaoskus IT-kasutajatugi ja dokumendi koostaja)

 

3. taseme kutseõpe

õppeaeg 1 aasta

T
H

 

Pilt: sõnapilv

Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada enda digitaalset kirjaoskust, kasutades seda tööl, kodus, koolis või vabal ajal. Digivahendi tõhus kasutamine on vajalik põhioskus igas vanuses ning 1-aastane õppekava aitab kõigil tööjõuturul konkurentsivõimet suurendada.

Tööandjale annab see kindluse, et töötajad tulevad kaasaaegsete süsteemidega toime iseseisvalt ja efektiivselt.

Digitaalse kirjaoskuse olemasolu tähendab, et inimene suudab otsida, analüüsida ja kasutada teavet, kasutada peamisi e-teenuseid, suhelda digitaalsetes keskkondades (nt e-posti teel, sotsiaalvõrgustikes) ja erinevates nutiseadmetes turvakaalutlusi silmas pidades.

 

Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist

 

4. taseme kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 3 aastat

P

Pilt: robot ja trükised riiulil

Kui on soovi oma edaspidises elus arvutiga töötada, siis on IT õppimine hea valik karjääriks info- ja telekommunikatsiooni valdkonnas.

IT tehnik on hinnatud töötaja igas ettevõttes. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas. Ta võib töötada ettevõttes konsultandina, projektijuhina, tugiisikuna, arvutitehnikuna, süsteemiadministraatorina jne. IT tehniku töö on ajas pidevalt muutuv ning perspektiivikas, pakkudes töövõimalusi nii kodu- kui ka välismaal.

Meie kooli eripäraks on ROBOOTIKA ja süvendatud teadmised ETTEVÕTLUSEST, mida vähesed kutsekoolid suudavad pakkuda.

Vaata tänaseid tööpakkumisi IT-valdkonnas

 

Telekommunikatsiooni spetsialist

 

5. taseme kutseõpe

õppeaeg 2 aastat

K

Kui on soovi oma edaspidises elus inimestega suhelda ja arvutiga töötada, on telekommunikatsiooni spetsialistiks õppimine hea valik karjääriks IT ja telekommunikatsiooni valdkonnas.

Õppimise käigus omandatakse teadmisi järgmiste tööülesannete täitmiseks:

  • Kaablisüsteemide paigaldamine ning hooldamine
  • Kaablisüsteemide rikete tuvastamine ja kõrvaldamine
  • Telekommunikatsiooniseadmete paigaldamine, seadistamine ja hooldamine (ruuterid, Smart TV, tahvelarvutid, nutitelefonid jne.)
  • Probleemi põhjuste tuvastamine, registreerimine ja lahendamine
  • Hinnapakkumiste koostamine ja klientide nõustamine
  • Turunduse ja kommunikatsiooni alused

Telekommunikatsiooni spetsialist töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda.