Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale > Erialad > Ehituse erialad

 
 

Ehituse erialad

 

V a l i   e r i a l a !

 

 

Ehitus

Õppekava Õppeliik Õppeaeg Õppetase Õpingute algus
Kivi- ja betoonkostruktsioonide ehitus esmaõpe 3 aastat tase 4 september
Maaler esmaõpe 1 aasta tase 4 september
Ehituspuusepp esmaõpe 2 aastat tase 4 september
Plaatija esmaõpe 0,5 aastat tase 4  september

 

 

Maaler

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 1 aastat

P

Pilt: maalri pintsel

Kes on maaler ja mida ta oskab?

Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ja välispindu. Maaler teeb sageli ka tapeetimistöid – mõõdab ja kleebib ruumide seinte ja lagede katmiseks tapeeti, tekstiili jms.

Kuidas maalriks õppida saab?

Tule õpi maalriks just VKHK-s, sest siin on paindlikud õppimis- võimalused.

Õppevorm: sessioonõpe (1 nädal kuus)

Õppeaeg: 1 aata

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppekava läbimisel on võimalik sooritada maalri 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Maaler saab teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamiseks, viimistletavate pindade katmiseks rullmaterjaliga. Õpitakse viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestamist, lõikamist ja paigaldamist.

Mis saab edasi?

Enamik maalreid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega maaler on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

Peale õppekava läbimist ja kutseeksami sooritamist väljastab Eesti Ehitusettevõtjate Liit kutsetunnistuse.

Täienduskoolituse ja töökogemuse tulemusena võib maaler karjääriredelil tõusta viimistlustööde meistriks.

 

Ehituspuusepp

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 2 aastat

P

Pilt: pliiats käes

Kes on ehituspuusepp ja mida ta oskab?

Tule kooli! Uus põnev eriala pakub väga mitmekülgset ettevalmistust.

Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepad koostavad, püstitavad ja remondivad puitkonstruktsioone ning detaile.

Kuidas saab õppida?

Õppevorm: sessioonõpe (õppetöö 2 nädalat kuus)

Õppeaeg: 2 aastat

Eeldus alustamiseks: Põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritatakse ehituspuusepa 4. taseme kutseeksam.

Mis saab edasi?

Peale õppekava läbimist ja kutseeksami sooritamist väljastab Eesti Ehitusettevõtjate Liit kutsetunnistuse.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt

 

 

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

 

4. taseme kutsekeskharidusõpe

õppeaeg 3 aastat

P

Pilt: killustik

Kes on kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja ja mida ta oskab?

Betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustöötaja, kes võib töötada nii ehitusettevõttes kui ka betoonelemente valmistavas tehases.
Betoonkonstruktsioonide ehitaja peamised tööülesanded on raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ja valmistamine.

Õppevorm: statsionaarne (päevane õpe)

Õppeaeg: 3 aastat

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritatakse kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitaja 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õppekava lõpetanu oskab ehitusel teha erinevaid töid alates vundamendi valamisest katuse paigaldamiseni, lisaks omandab kutsekeskhariduse.

Töös tulevad kasuks ka teadmised vundamendi-, müüri-, ehituslikest puu-, krohvi-, maalri- ja plaatimistöödest. Tähtis on teada ja järgida ohutusnõudeid ning kasutada ergonoomilisi töövõtteid.

Mis saab edasi?

Pärast õppekava läbimist ja kutseeksami sooritamist väljastab Eesti Ehitusettevõtjate Liit kutsetunnistuse.

 

Plaatija

 

4. taseme kutseõpe

õppeaeg 0,5 aastat

P

Plaatija on oskustööline, kelle töö on katta mitmesugused pinnad (näiteks seinad ja põrandad) plaatidega.

Plaatija peamised tööülesanded on plaaditava pinna ettevalmistamine, kruntimine, niiskustõkke ja hüdroisolatsiooni paigaldamine, plaatimine, vuukimine ja plaaditud pinna kaitsmine võimalike kahjustuste eest.

Töö on füüsiliselt koormav, ta töötab sageli sundasendis.

Plaatija oskuste hulka kuuluvad näiteks:

  • Plaatmaterjalide tundmine – sobivus sise- ja välistingimustesse, külmakindlus, tehis- ja looduskivist materjalid jne;
  • Plaatimistöödel kasutatavate töövahendite tundmine – segumikser, plaadikamm, teraslabidas, pintsel, vesilood, plaadilõikur, mõõdulint, nurkjoonlaud, lõiketangid, frees, kummeeritud lihvimisplaat või kummilabidas vuugisegu paigaldamiseks jpt ning materjalid (kuivsegud, liimid, hermeetikud);
  • Plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogia tundmine – keraamilised plaadid võivad olla väga erinevad, mistõttu peab teadma plaatide sobivust erinevatesse tingimustesse ning nõudeid aluspindadele ja paigaldusmaterjalidele;
  • Tööohutuse ja kvaliteedinõuete tundmine.

Plaatimistööde planeerimisel on oluline oskus osata arvestada plaatide ja muu materjali vajaminevat kogust. Seda aitab määrata mõõtudega joonis, mida peab oskama lugeda iga plaatija.

Plaatimise kavandamisel on väga oluline oskus sobitada plaadid ülejäänud sisekujundusega, nt seinte, lae, põranda ja isegi mööbliga.

Plaatijate kutseoskusnõuded on kirjas plaatija kutsestandardis.

Ehitusettevõtjaid ühendab ning ehitusala kutsete andmist korraldab Eesti Ehitusettevõtjate Liit.