Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Sisseastujale

 

Sisseastujale

 

V a l i   e r i a l a !

Dokumentide vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 04. juunist – 31. juulini 2018 aastal kell 9.00 – 15.00 kooli peahoones ruumis 114.

Sisseastumise tingimused

Teise ja kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Neljanda taseme esmaõppes

  • kutseõppe õpingute alustamise tingimus on olenevalt õppekavast põhihariduse või keskhariduse olemasolu.
  • kutsekeskharidusõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Neljanda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on: vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu. Jätkuõppesse sisseastumisel tuleb esitada kutsetunnistus, mis tõendab sama valdkonna kutse olemasolu või antud valdkonnas töötamist tõendavad dokumendid (näiteks tööandja tõend, väljavõte tööraamatust, soovituskiri, eneseanalüüs vms.)

Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on: keskhariduse olemasolu.

Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on: vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Jätkuõppesse sisseastumisel tuleb esitada kutsetunnistus, mis tõendab sama valdkonna kutse olemasolu või antud valdkonnas töötamist tõendavad dokumendid (näiteks tööandja tõend, väljavõte tööraamatust, soovituskiri, eneseanalüüs vms.)

Avalduste blanketid

2. tase (3.2 MB)

2. tase Urvastes (3.2 MB)

3. tase (3.3 MB)

4. taseme kutsekeskharidusõpe (348.1 KB)

4. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil) (3.3 MB)

4. taseme kutseõpe (põhihariduse baasil) (3.3 MB)

5. tase (3.2 MB)

5. tase - Giid (3.2 MB)

Töökohapõhine õpe (3.2 MB)

oppetasemed2