Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Raamatukogu > Uuele lugejale

 
 

Uuele lugejale

 

Raamatukogu tutvustus uuele lugejale

Lugejakaart. Kodukord

Lugejaks registreerimisel tuleb kõigepealt tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga. Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutuskorda:

 • Raamatukogus teenindatakse ainult lugejakaardi alusel.
 • Lugejakaarti ei tohi teistele edasi anda, kaardi kaotamisest tuleb raamatukokku teatada.
 • Raamatukogusse  ei võeta kaasa sööki-jooki.
 • Raamatukogus  ollakse vaikselt, mobiiltelefoni helin lülitatakse välja. 
 • Raamatukogus ei viibita välisriietes. Välisriided riputatakse nagisse.

Mida tähendab teavik?

Raamatuid, ajakirju, ajalehti, helisalvestisi, käsikirju jne nimetatakse raamatukogudes TEAVIKUKS. Siia kuuluvad ka CD-ROMid, filmid, multimeedia väljaanded ja elektroonilised väljaanded. TEAVIK on ametlik termin ja seda kasutatakse ka Eesti seadustes. 

Laenutuseeskirjad

Kõiki laenutusega seotud toiminguid saab lugeda raamatukogu kasutamise eeskirjast.
Kuna laenutusi hallatakse arvuti abil, siis tuleb meeles pidada, et:

 • Laenutähtaja ületamise korral saadab arvutiprogramm automaatselt meeldetuletuse.
 • Rikutud või kaotatud teavik tuleb asendada või välja maksta.

Kirjanduse leidmine kataloogist

Elektronkataloog RIKSWEB võimaldab  raamatukogu kataloogi Interneti kaudu kõikjalt kasutada.

Kirjanduse kättesaamine

 • Raamatukogus on raamatud paigutatud ainevaldkonniti, mis tähendab seda, et kokku on koondatud samasisulised raamatud.
 • Raamatud on varustatud vastavalt paigutusindeksiga.
 • Riiulis asetsevad raamatud tähestikus, autori või pealkirja esimese tähe järgi.
 • Kirjanduse leidmiseks on riiulitele paigutatud  abistavad kohaviidad.
 • Põhikogu, teatmekirjanduse kogu ja perioodilised väljaanded on kättesaadavad avariiulitelt.
 • Õppekirjandust tuleb küsida laenutusletist.

Värviline täpp raamatutel näitab, et raamatul on piiratud laenutusaeg:

punane – kohalkasutus, vajadusel öölaenutus,
roheline – lühiajaline laenutus.