Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Raamatukogu > Eeskiri

 
 

Eeskiri

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu kasutamise eeskiri

I ÜLDSÄTTED

1. Raamatukogu kasutamise kord ja tasuliste teenuste hinnad sätestatakse raamatukogu kasutuseeskirja ja tasuliste teenuste hinnakirjaga. Tasuliste teenuste hinnakirjad kinnitab kutsehariduskeskuse direktor. Hinnakiri on kättesaadav VKHK kodulehelt ja raamatukogus.

2. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada Võrumaa Kutsehariduskeskuse töötajad ja õpilased ning raamatukogu külastajad väljastpoolt kooli, välja arvatud käesoleva eeskirja punktis 8 nimetatud juhul.

3. Raamatukogu laenutab teavikuid koju VKHK õppuritele ja -koolitöötajatele ning Väimela alevi lugejatele. Raamatukogu teistele kasutajatele on teavikud kohal lugemiseks.

4. Teatmeteoseid, õpikute ainueksemplare ja uuemat perioodikat ning lõputöid laenutab raamatukogu kohallugemiseks.

5. Lugeja ei tohi kahjustada raamatukogu teavikuid, seadmeid ega muud vara. Tekitatud kahju tuleb kompenseerida.

6. Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid. Saalis ei ole lubatud süüa ega juua, kasutada mobiiltelefoni. Lugeja peab arvestama raamatukogutöötaja märkusi.

7. Ohuhäire (tulekahjusireen) korral tuleb hoonest lahkuda, järgides evakuatsiooniplaani ja raamatukogutöötajate suuniseid.

8. Käesoleva eeskirja rikkujailt võib raamatukogu kasutamise ja teavikute laenutamise õiguse ära võtta üheks aastaks.

II LAENUTUSKORD

1. Lugejal tuleb end registreerida raamatukogus, saades lugejakaardi ja PIN- koodi, mis võimaldab jälgida RIKSWEBis laenutusega seotud andmeid (laenutused, laenutuste ajalugu jm).

2. Teavikute leidmiseks kasutada elektronkataloogi RIKSWEB. Elektronkataloogis RIKSWEB on märgitud teaviku leidumusandmed (vabad eksemplarid, kohaviit jm).

3. Teavikute tagastamistähtaeg kojulaenutamisel on:
raamatutel kuni 1 kuu
õpekirjandusel  kuni1 semester.

4. Uudiskirjandusele ja raamatute ainueksemplaridele võib raamatukogu määrata lühema tähtaja.

5. Uuemat perioodikat (ajalehed, ajakirjad) ja arhiivikogu (lõputööd, fotokogu) koju ei laenutata.

6. Lugeja võib teavikute tagastamistähtaega pikendada, kui neid ei vaja teised lugejad.