Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Raamatukogu > Arvuti kasutamise kord

 
 

Arvuti kasutamise kord

 
 1. Arvutit võivad TASUTA kasutada kõik Võrumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu külastajad,  vastavalt arvuti kasutamiskorrale.
 2. Kasutajatel ei ole lubatud muuta arvutite häälestust ega installeerida tarkvara.
 3. Erikokkuleppeta kasutab arvutit üks inimene korraga, austades teise inimese privaatsust.
 4. Raamatukogu varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, ruumi ja inventari rikkumisel on interneti kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.
 5. Arvuti kasutajal on keelatud:
  • töökohal süüa, juua ja suitsetada,
  • mängida arvutimänge ja viibida “jutukates”
 6. Arvuti kasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara rikkiminekust ja lõhkumisest koheselt teatama raamatukoguhoidjale.
 7. Kasutaja kohustub vastuvaidlematult alluma raamatukogutöötaja korraldustele.
 8. Eeskirjade rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada arvutit.