Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Kompetentsikeskus

 
 

Kompetentsikeskus

 

Projekt „Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus – PMKK“

 

Kontakt:

Annika Kuus

Projektijuht

Tel: +372 58 559 285
annika@tsenter.ee

 

 

 

Projekt viiakse läbi regionaalministri määruse nr 10 3.juulist 2009 Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused alusel. Projekti kaasrahastamist taotletakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Meetme üldeesmärk regionaalministri määruse põhjal: kujundada väljaspool Harju ja Tartu maakondi välja piirkondlikud kompetentsikeskused, mis omavad potentsiaali kujuneda perspektiivselt vähemalt ühel valdkondlikult piiritletud suunal rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ja seeläbi tõstavad piirkonna konkurentsivõimet tervikuna. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja rakendusüksus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Väimelasse on kavas luua Võrumaa Kutsehariduskeskuse (VKHK) struktuuriüksusena Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus (PMKK). Keskuse vajadusteks on kavas rekonstrueerida endine Väimela mõisa laut (arhitektuurimälestis nr 14155).

Projekti elluviimiseks on kavandatud tegevused ja eelarve kuni 31.detsembrini 2014.

Eelarve maht 3 aasta peale:

3,76 miljonit €, sealhulgas

3,2 miljonit € (85%) – ERF toetus,

0,56 miljonit € (15%) – omaosalus, mille finantseerimisel osalevad VKHK ja Võrumaa Omavalitsuste Liit

Tegevus peab jätkuma ka peale projekti lõppu, rahalised vahendid selleks tuleb saada teenuste müügist, uutest projektidest ning huvitatud ettevõtetelt ja avaliku sektori asutustelt.

Keskuse peamised fookusvaldkonnad:

  • Puidutöötlemine
    • Viimistlus, sealhulgas traditsiooniliste materjalide kasutamine
    • Mehhatroonika ja tootmise automatiseerimine
  • Tootearendus ja disain

Lisaks seotakse kolme peamise valdkonnaga ka tootmise juhtimine, nõustamine ja koolitus.

PMKK missioon on kaasaegse teadmuse arendamine puidutöötlejate ning mööblitootjate konkurentsivõime kasvatamiseks.

Keskusesse on kavas luua 11 töökohta, mille abil on võimatu kogu vajaminevat kompetentsi Väimelasse koondada. Keskuse töötajad peavad looma suhtevõrgustiku, kuhu kuuluvad VKHK rakenduskõrghariduse osa, Eesti ülikoolid ja teadusasutused, valdkonna ettevõtted ning kompetentsikeskused teistest riikidest.

PMKK tegevust korraldab kompetentsikeskuse juht, kes lähtub oma tegevuses PMKK reglemendist ja juhtnõukogu otsustest.

Projekti koostööpartneritena on allkirjastanud lepingu Eesti suurimad puidu- ja mööbliettevõtted, ettevõtete piirkondlikud ühendused, haridusasutused, teadus- ja arendusasutused, erialaliidud, kohaliku omavalitsuse üksused.

Koostööpartnerid
AGM Tööstus OÜ
Ami Treipuit OÜ
Askala OÜ
Bellus Furniture OÜ
Eesti Maaülikool
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit
MTÜ Eesti Tööandjate Keskliit
JELD-WEN Eesti AS
MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster
Kalla Mööbel OÜ
Kruff OÜ
Lotus Timber OÜ
Nett AS
OÜ Perepuit
Puidukoda OÜ
MTÜ Eesti Puukoda
AS Sanwood
AS Sarkop
AS Sirje
Standard AS
AS Suwem
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
Tarme AS
Tarmeko LPD OÜ
Tarmel Furniture OÜ
SA Tartu Teaduspark
Tartu Ülikool
Valga Gomab Mööbel AS
Valsiniidu AS
Võru Linnavalitsus
Võru Maavalitsus
Võru Vallavalitsus
SA Võrumaa Arenguagentuur
Võrumaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Võrumaa Tehnoloogiainkubaator
Wermo AS

09.12.2011 EAS otsustas toetada puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse rajamist Väimelasse