Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > ESF projekt Uuenenud õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine elukestvaks õppeks Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Viljandi Kutseõppekeskuses

 
 

ESF projekt Uuenenud õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine elukestvaks õppeks Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Viljandi Kutseõppekeskuses

 

ESF projekt nr 2014 – 2020.1.02.16 – 0158 “Uuenenud õpikäsitlust toetava organisatsioonikultuuri loomine elukestvaks õppeks Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Viljandi Kutseõppekeskuses” viiakse ellu mõlema kutseõppeasutuse koostöös, ajavahemikul 15.08.2016 – 31.05.2017.a.

Projekti eesmärgiks on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.

Projekti toetatavaks tegevuseks on õpetajate koolitus. Mõlema kutseõppeasutuse ühised  täienduskoolitused toimuvad lõimingu, kaasaegsete meetodite ja tehnoloogiate rakendamiseks õppeprotsessis, väärtustades elukestvat õpet, koostööd ning uut õpikäsitlust toetavat organisatsioonikultuuri.

Projekt toimub ESF meetme “Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuste “Õpetajate koolitus” ja “Haridusasutuse juhtide koolitus” raames.

Projektijuht:

Terje Kruusalu

Võrumaa Kutsehariduskeskus

õppetalituse juhataja

tel 7850817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

EL-EestiTulevikuHeaks_uus

 

 

 

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

opilaskodu1_2t taevaskoja_037 vkhk_kutsem_14-072 rammumees14077

Arhiiv