Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Elus edasi ja targalt tööle! Tööturule sisenemiseks töötute noorte ja väikelastevanemate toetamine ja koolitus

 
 

Elus edasi ja targalt tööle! Tööturule sisenemiseks töötute noorte ja väikelastevanemate toetamine ja koolitus

 

ESF EL_Sotsiaalfond_horisontaal

ESF projekt 1.3.0102.13-0460 “Elus edasi ja targalt tööle! Tööturule sisenemiseks töötute noorte ja väikelastevanemate toetamine ja koolitus” on rahastatud meetmest 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”.

Projekti eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine läbi enesetäienduse või ümberõppe ning tööpraktika, töötute ja mitteaktiivsete inimeste teavitamine ja kaasamine projekti ning tööturul püsima jäämine.

Projekti kestvus: 30.06.2013 – 30.06.2015.a.

Projekti koostööpartneriteks on Eesti Töötukassa, Võru Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus,  Laheda Vallavalitsus ja ettevõtted-praktikajuhendajad.

Projekti raames läbib 36 töötut noort ning kuni 7-aastast last kasvatavat töötut lapsevanemat järgmised erialased koolitused:

  • 640-tunnine puidupingitöölise/mööbli restaureerimise kursus
  • 640-tunnine koka kursus
  • 640-tunnine metallitöötleja (koostelukksepp-keevitaja) kursus
  • 640-tunnine klienditeeninduse kursus
  • 640-tunnine puhastusteeninduse kursus

Õppijatel on võimalus sooritada oma erialal kutseeksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise ning projektijuhtimise koolitused.

Projektis osalejatel on võimalus läbida B-kategooria juhilubade kursus ning sooritada vastavad eksamid.

Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul õppe- ning sõidutoetust.

Töötutel lapsevanematel on võimalus õppetöös osalemise ajal jätta oma lapsed lapsehoidu.

Projekti eelarve: 367 070 EUR (toetus 312 009 EUR, omafinantseering 55 061 EUR)

Õppegruppide komplekteerimine toimub alates 15. augustist 2013.a koostöös Eesti Töötukassa,  Võru Vallavalitsuse, Võru Linnavalitsuse, Põlva Vallavalitsuse ning  Laheda Vallavalitsusega .

 

Projektijuht: Siret Lillemäe
Telefon:  78 50 821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

noormeister2013-014 robotitsoor2013-012 robotitsoor2013-042 vkhk_kutsem_14-007

Arhiiv