Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

 
 

Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa Kutseõppeasutuste baasil

 

Euroopa sotsiaalfondist rahastatud projektiga “Täiskasvanud elanikkonna karjääri- ja õpinõustamine Liivimaa kutseõppeasutuste baasi” lükkavad koolid hoogsamalt käima täiskasvanute karjääri- ja õpinõustamise.

Selleks, et paremini toime tulla pidevalt muutuval tööturul, omada infot töö- ja õppimisvõimaluste kohta, osata ennast  tööturul turustada, on täiskasvanul vaja teadmisi ja oskusi ning kaasaegset õpi- ja karjäärinõustamist.

Projekti raames:

  • töötatakse välja karjääriõppe õppekava täiskasvanutele
  • pakutakse karjäärikoordinaatorite poolt projektis osalevates kutseõppeasutustes õpi- ja karjääriplaneerimist
  • viiakse läbi piirkonna elanikele kursused karjääriplaneerimisest

Projekti tegevused viiakse ellu aprillist 2011 kuni märtsini 2013  Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli eestvedamisel, projektijuhiks on Marika Luik. Projekti partneriteks on Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool, Vana- Antsla Kutsekeskkool ja Võrumaa Kutsehariduskeskus. Koostööd tehakse SA Innove karjäärikeskuse ja Tartu Kutsehariduskeskuse ning teiste kutseõppeasutustega samuti Soomes karjääri- ja õpinõustamist pakkuva, Sumen Tyokonsultointi OY-ga Helsinkis.

Projekti tulemusena pakutakse Lõuna- Eestis kokku ligi kolmele tuhandele Viljandi-, Võru-, Valga-, ja Põlvamaa elanikule õpinõustamis- ja karjääriplaneerimisalast teenust.

Tähelepanu! Koolituskursused “Enesetundmine ja valmisolek muudatusteks” mahus 48 tundi on alanud ja toimuvad Võrumaal nii Väimelas kui Vana-Antslas.

Samuti nõustavad karjäärikoordinaatorid Astrid Org ja Kadri Kõiv soovijaid individuaalselt ning viivad läbi grupinõustamisi.

Projekti koordinaatorid:
Merle Vilson (Väimelas), e-post merle.vilson@vkhk.ee , tel. 78 50 718 ja 56 670 850 ja Ena Drenkhan (Vana-Antslas), e-post enadrenkhan@gmail.com, tel. 78 53 338 ja 53 486 443.

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

tehnomaja_avamine_036 noormeister2013-079 NoorMeister2015_041.jpg IMG_7621

Arhiiv