Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja metallitöökodade juurdeehitus, tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamine õppevahendite ja –seadmetega“

 
 

Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimine, puidu- ja metallitöökodade juurdeehitus, tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamine õppevahendite ja –seadmetega“

 

EL Regionaalarengu Fond

Projekti finantseeritakse Elukeskkonna arendamise rakenduskava  prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme raames Euroopa Regionaalarengu Fondi  vahenditest.

Maksumus 5 750 731,79 eurot.

Projekti nr. 2.5.0200.08-0014

Algus: 01.10.2008. ja planeeritav lõpp: 15.02.2013.

Projekti eesmärk on tehnomaja-laboratooriumi õppebaasi osaline rekonstrueerimise, puidu- ja metallitöökodade juurdeehituse,  tehnomaja-laboratooriumi terve kompleksi sisustamise kaudu kaasaegsete  õppevahendite ja –seadmetega võimaldada kvaliteetset õpet Võrumaa Kutsehariduskeskuses puidutöötlemise tehnoloogia, metallide töötlemine, mehhatroonika,  infotehnoloogia süsteemide ja puhastusteeninduse  õpetamisel Lõuna-Eestis. Luua võimalused õppetöökodade ja laboratooriumite ristkasutuseks erinevate õppeasutuste vahel.

VKHK tehnomaja-laboratooriumi sisustamisega tagatakse tugev rakenduslik kõrghariduse ja kutsehariduse suund puidutöötlemise tehnoloogia, metallide töötlemise, mehhatroonika,  infotehnoloogia süsteemide ja puhastusteeninduse õppekavade täitmisel. See aitab leevendada kõrge kvalifikatsiooniga oskustööjõu puudust Eestis, eriti Lõuna-Eesti tööjõuturul.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Projekti raames on kavas:

  1. Rekonstrueerida vana tehnomaja õppebaasi osa, puidu- ja metallitöökojad;
  2. Seadmete ja õppevahendite soetamine ja nende kasutamise  väljaõppe läbiviimine õppejõududele puidutöötlemise tehnoloogia, mehhatroonika, metallide tehnoloogia, puhastusteeninduse ja infotehnoloogia süsteemide õppekavade täitmiseks.

 

Projektijuht: Aare Mällo +3725189560; aare.mallo@vkhk.ee

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

tehnomaja_avamine_002 Rammumees2016_22 IMG_8820 kevadnadal17_15

Arhiiv