Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > ESF projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

 
 

ESF projekt „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus osaleb ESF projektis „Tugiõpilaste süsteemi käivitamine kutseõppeasutustes“.

Projekti eestvedaja on Räpina Aianduskool ja partneriteks lisaks meie koolile Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ja Vana-Antsla Kutsekeskkool.

Projekti eesmärgiks on kutsekoolides käivitada analoogne tugiõpilaste tegevus nagu on üldhariduskoolides TORE- liikumine ja kõrgkoolides tuutorlus ehk toetada tugiõpilaste (TÕ) teenuste kaudu teiste õppurite (eelkõige I kursuslaste) kiiremat kutsekooli sisseelamist, õppeasutuse sisekorraga kohanemist ning kiiremat suunamist vajaliku tugiteenuste võrgustikku.

Projekt kestab aprillist 2011- aprillini 2013. Esimese 3 kuuga koolitatakse TÕ (tugiõpilaste) juhendajad (igast koolist 3) ja moodustatakse vabatahtlikest õppuritest TÕ rühm (10-15 õpilast), keda sügisest 2011 hakatakse koolitama ja rakendama. TÕ koolituse ja nõustamise eest vastutavad iga kooli juhendajad. Lisaks saavad projekti käigus kõikide kutsekoolide TÕ kokku ühisseminaridel kogemuste ja muljete vahetamiseks. Ühiseid kokkusaamisi on 6 ja iga projektis osalev kool võtab enda kanda ühe ühisseminari organiseerimise.

Kolmel ühisseminaril on juba edukalt osaletud ja 16.novembril 2011.a. toimus 6 kooli tugiõpilaste kokkusaamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Järgmine ühisseminar toimub juba 21.märtsil Vana-Antsla Kutsekeskkoolis, kus on kavas tugiõpilaste ühistantsu loomine.

Projekti edukal läbimisel peaks olema loodud kutseõppeasutuste TÕ tegutsemise üldpõhimõtted, koolituskava ning igas kutsekoolis tegutsema TÕ rühm, kes on juhendajate abiga võimeline olema oma tegevuses jätkusuutlik. Meie koolist osalevad projektis turismi õppetooli õpetaja Kai Lauri ja projektijuht Reet Urb. Lisaks on vabatahtlikuna alustanud hetkel 10 aktiivset õppurit, kes on alustanud TÕ liikme väljaõpet ja aktiivset tegevust projektiga. Loodetavasti lisandub neile veel aktiivseid, teotahtelisi ja „abikätt pakkuvaid“ noori, kes tahaksid projektiga liituda.

Kiirel ja lihtsal viisil on hetkel VKHK tugiõpilased ära tuntavad rohelise kaelasalli järgi. Ühise TÕ tunnusmärgi konkursi võitis meie kooli õpilane Kairi Didenko, kelle kujundatud märk ilmestab kogu projekti sisu ja liikumist.

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse tugiõpilased ja nende põnevad, toetavad tegemised on nähtavad ka

TÕ ühiste tegevuste kajastamine  Lõuna Eesti kutsekoolide leheküljel: http://www.lol.edu.ee/

Projektijuht: Reet Urb, e-mail: reet.urb@vkhk.ee ; tel 78 50 819

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

sober11_016 laim-tants_013 rammumees2013-227 IMGP4163

Arhiiv