Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalusustest)

 
 

Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalusustest)

 

2010 aastal käivitus Leonardo da Vinci programmi uuendussiirdeprojekt: „Nature Tourism as an Empowerment Tool“. – NATUR. (Loodusturism – üks võimalustest)

Projekti algatajaks oli Lissabonis asuv täiskasvanute koolituskeskus AidLearn.

NATUR-projekti eesmärk on välja töötada elektroonilised õppevahendid, mis võimaldavad õppijail arendada ja parandada oma loodusturismi alaseid oskusi ja pädevusi.

Projekti sihtgrupid on:

(1) loodusturismi ettevõtjad ja tulevased ettevõtjad, kes soovivad alustada loodusturismi äri; (2) kohaliku arengu elluviijad ja arendajad, poliitikud ja ametnikud, kelle tööülesannete hulka kuulub turismisektorit puudutavate poliitikate ja strateegiate määratlemine ja elluviimine

(3) turismi sektoris töötajad, kes soovivad arendada ja täiendada oma teadmisi ning oskusi.

NATUR-projekti partneritel on asjakohane töökogemus riikidevaheliste projektide arendamisel, projekti kaasatud võtmeisikutel on loodusturismi alased teadmised ja oskused, ja samuti kõrge pädevus elektrooniliste õppevahendite arendamisel.

NATUR-projekti tulemused võimaldavad õppuritel jätkuvalt elavad maapiirkondades, suurendavad uusi tööalaseid võimalusi, arendades olemasolevaid väikeettevõtteid ning loovad eeldusi uute tekkimiseks Samuti aitab projekt kaasa kohaliku looduse ja kultuuri säilitamisele ning looduskaitse edendamisele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt koordineeritud Leonado da Vinci pilootprojekti ECOLL (2005 -2007) tulemustest on huvitatud mitmed riigid ning NATUR projekt on sisuliselt ECOLL projekti tulemuste rakendamine Portugalis, Hollandis ja Türgis.

Projekti eelarve: 372 820,10 eurot (VKHK eelarve 60 000 eurot)

Projekti partnerid:

AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda. – Portugal

Võrumaa Kutsehariduskeskus – Eesti

Stg. ROC West-Brabant – Holland

Cankiri Karatekin University.-. Türgi

Projekti kodulehekülg: http://www.naturproject.eu

Sildid: , ,

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

leaps_002 omalooming_090 IMG_7477 kevadnadal17_24

Arhiiv