LEAPS

 

Leonardo da Vinci elukestva õppe programmi innovatiivsete lahenduste levitamise alamprogramm.

Projekti kogumaksumus oli 253 962 eurot, millest 75% tasus Leonardo da Vinci programm. Võrumaa Kutsehariduskeskuse tegevuste eelarve oli 52 112 eurot.

Projekt algas septembris 2008 ja kestis 28.veebruarini 2011.

Projekti põhieesmärgiks oli rootsikeelse LearnWARE  tarkvara ja osa testide tõlkimine islandi ja eesti keelde. Lisaks saadi tagasisidet probleemidest, mis tekivad teisest haridussüsteemist üle võetud õppematerjali kasutamisel.

Projekti juhtis Reykjaviki Tehnikakolledž, partneriteks olid Kattegatti Keskkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus  ja originaaltarkvara tootja P&L NORDIC AB. Projekti käigus kohandati õppematerjal kolme õppevaldkonna jaoks: elektrotehnika, elektroonika ja automaatika.

Tõlge telliti tõlkimisfirmalt. Õppetöö käigus viidi sisse parandused, mis arvestasid vastavas valdkonnas välja kujunenud sõnakasutusega.

Tarkvara on kasutajasõbralik – igal õpilasel on personaalne kasutajakonto. Nii saab materjali läbi töötada omas tempos – tarkvara aitab järge pidada. Testiküsimustele vastamine võimaldab saada kohest tagasisidet õpitust arusaamise kohta. Õpetajal on ülevaade kõikide õpilaste edenemisest, samuti saab õpetaja lisada oma materjali.

Projekti käigus vahetati ka kogemusi. Kogemuste vahetamiseks toimusid partnerite kohtumised Rootsis Halmstadis, Väimelas ja Reykjavikis.

Projekti materjalidega saab põhjalikumalt tutvuda projekti kodulehel:
http://swices.hemsida24.se

Projekti partnerite kodulehed:
Reykjaviki Terhnikakolledž: http://www.tskoli.is/
Kattegatti Keskkool: http://www.halmstad.se/forskolaskola/gymnasieskola/kattegattgymnasiet
P&L NORDIC AB:  http://www.pol.se/

Sildid:

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

omalooming_017 vkhk_kutsem_14-059 rammumees14058 IMG_7631

Arhiiv