Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Karjäärikohvik kutsekooli

 
 

Karjäärikohvik kutsekooli

 

Projekt “Karjäärikohvik kutsekooli” on ESF meetmest “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” toetatud projekt.

Projekti rakendaja: Võrumaa Kutsehariduskeskus

Projekti elluviija: Sinu Koolituspartner OÜ

Projekti nr 1.1.0801.-10-0071, kestvus: 01.aprill 2011 – 31.05.2012.a.

Projekti eesmärgiks on kutseõppeasutuste, eelkõige Kagu- ja Lõuna-Eesti piirkonna kutseõppeasutuste karjääriteenuste osutajate oskuste ja valmisoleku suurendamine kooli karjääriõppe süsteemi ja selle elluviimiseks ühtse tegevuskava väljatöötamiseks.

Projekti käigus läbib 60 inimest koolitusprogrammi, et et viia läbi õppijate karjäärinõustamist, jagada karjääriinfot ning arendada välja teenuste süsteem.

Professionaalsed karjääriteenused aitavad koolis

*vähendada õppijate koolist väljalangemist

*parandada õpilaste teadlikkust karjääriplaneerimise vajalikkusest

* tõsta isiklikku ja tööalast motivatsiooni

*populariseerida ja arendada karjääriõpet

Projekti sihtgrupiks on kutseõppeasutuste õpetajad, karjäärinõustajad, huvijuhid, psühholoogid, kelle ülesandeks on karjäärivaldkonna arendamine või kes on otseselt seotud noorte, erivajadustega õppijate ja täiskasvanute karjäärialaste tegevuste ja planeerimisega.

Täienduskoolitused toimuvad Võrumaa Kutsehariduskeskuses ning registreerumine ja täpsem info projekti kohta kodulehel www.karjaarikohvik.ee.

Kontakt ja lisainfo: Terje Kruusalu, tel 78 50 817, 56 905389

 

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

sport_190 vkhk_kutsem_13-021 rammumees14005 15354125_10205957433933485_1892915169_o

Arhiiv