Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses

 
 

Tehnikaring Võrumaa Kutsehariduskeskuses

 
el

Kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda kooliastme ja gümnaasiumiõpilaste loovust, ettevõtlikkust ning tehnika-, infotehnoloogia- ja tehnoloogiaharidust edendavate innovaatiliste huvitegevuste (kutseõppeasutuste juures huviringides toimuv huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamise) pakkumine kutseõppeasutustes (2.2);

VKHK Eesmärk: noorsootöö üldeesmärk on tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise. Meede 3.1.1.5. Huvihariduse õppekavade korrastamine ja uute väljatöötamine ning toetuste rakendamine huvihariduse- ja tegevuse kvaliteedi suurendamiseks. Tulemus: Huvikoolides ja huvitegevust pakkuvates institutsioonides õpetavate huvialade mitmekesisuse suurenemine ja kvaliteedi paranemine. Meede 3.1.3.1. Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ja huvikoolide projektide infrastruktuuri arendamise toetamine ERF vahendite toel (TF). Tulemus: Suureneb noorte võimalus osaleda noorsootöö tegevustes. Arengukavast tsiteeritud tekst kajastab otseselt projektiga läbi viidavaid tegevusi. Eesmärk: Teadus- ja arendustegevus on kvaliteetne ning jätkusuutlik Meede 4.1 Eesti teadus- ja arendustegevuse võimekuse suurendamine ja kvaliteedi tagamine 4.1.1. Inimkapitali arendamine. 1. Teaduse populariseerimine ja teadusliku maailmavaate propageerimine, teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna alase teadlikkuse tõstmine, teadushuvi äratamine keskkooliõpilastes, teadlase, inseneri ja innovaatori kutse väärtustamine. Tulemus: Ühiskonna senisest positiivsem suhtumine uuendustesse ning teaduse ja tehnoloogia saavutustesse, kohanemine teadmistepõhise ühiskonnaga, teadmistepõhise ühiskonna toetamine. Loodus- ja tehnikateadusi õppivate üliõpilaste arvu kasv. Arengukavast tsiteeritud tekst kajastab otseselt projektiga läbi viidavaid tegevusi.

Noored ei soovi õppida reaalaineid ja tehnilisi erialasid, kuna neid peetakse liiga rasketeks ja igavateks. Huviring võimaldab tehnikahuvilistele poistele näidata, milliste tehniliste lahenduste loomiseks on vaja teadmisi reaalainetes (kuidas juhtida robotit jne). Üldhariduskoolide õpetajad on kaasatud, kuna nemad puutuvad õpilastega kokku ainetundides (arvutiõpetus, füüsika). Ühepäevase tutvustusürituse ja kuulutuste mõju õpilastele on tunduvalt suurem, kui tehnikaringi võimalusi tutvustatakse täiendavalt ka ainetundides.

Projekti üldeesmärgiks on huvihariduse pakkumine tehnikahuvilistele noortele ja tehniliste erialade õppimise populariseerimine. Projekti käigus valmistatakse ette tehnikaringi õppekava, lähtudes sihtgrupi eelnevast tasemest. Selleks töötatakse läbi põhikooli lõpuastme ja gümnaasiumi reaalainete õppekavad. Tutvutakse Eesti ülikoolide ja Saksamaa kogemusega. Tehnikaringi tutvustamiseks ja õppekava arutamiseks korraldatakse seminar Võru ja Põlva maakonna koolide arvuti- ja füüsikaõpetajatele. Peale seda korraldatakse tutvustusüritusi mõlema maakonna koolides. Huvilistest koostatakse õppegrupp, mis hakkab regulaarselt koos käima. Planeeritud on kaks juhendajat. Kandvaks teljeks on töötava roboti valmistamine, kuid algajatele õpetatakse ka selleks vajalikke üldisemaid oskusi – elektroonikaskeemide koostamine, jootmine, treimine, programmeerimine jmt. Ringitöö on tulenevalt koolide tegevusrütmist, riigipühadest jmt jagatud ühel õppeaastal kaheks 3-kuuliseks tsükliks: sept lõpp – dets algus ja veebr – aprill. Esimese tsükli lõpus toimub Robotex-i võistlus ja teise tsükli lõpus Saksamaa robotivõistlus, mille külastamist saab kasutada stiimulina. Lisaks korraldatakse 2-päevaseid laagreid ja silmaringi laiendavaid ekskursioone Eestis.

Projekti jätkusuutlikkus
Õpetajate entusiasmil põhinev tehnikaring toimib Võrumaa Kutsehariduskeskuses juba praegu. Projekti käigus välja töötatav õppekava aitab parandada tegevuse metoodilisi aluseid ja on rakendatav ka edaspidi. Kavandatav suhtlus TTÜ ja TÜ robotiklubidega suurendab juhendajate oskusi ja võimaldab saavutada paremat lõpptulemust valmivate seadmete (robotid jmt) näol. Silmaga nähtavad tulemused suurendavad tehnikaringi tuntust ja populaarsust sihtgrupi hulgas. Eelöeldu teostumine projekti käigus annab kindlust eestvedajate hetkel olemasolevale kavale tegevuse jätkamiseks peale projekti lõppu.

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

vkhk_kutsem_14-017 vkhk_kutsem_14-041 IMG_8794 IMGP4195

Arhiiv