Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil

 
 

Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil

 

Rahastaja: ESF

Prioriteetne suund 3: Pikk ja kvaliteetne tööelu

meede 1.3.1  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“

 

Projekt “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal kompleksse lähenemise

mudeli abil toimub ajavahemikul 01.04.2010 – 30.04.2012.a.

Projektijuht: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus,

partner Võrumaa Kutsehariduskeskus.

Koolitused viiakse läbi koostöös Vana-Antsla Kutsekeskkooli, Valgamaa Kutseõppekeskuse ja Räpina Aianduskooliga.

Projekti raames toimuvad järgmised 160-tunnised koolitused:

Abiaednik-haljastaja

Kinnisvarahooldaja-puhastusteenindaja

Abikokk

Puidu- ja sadulsepatöö

Õmblemine ja lapitehnika

Maalimine ja viltimine

Ettevõtluskoolitus

Projekti raames lähenetakse sihtgrupi probleemide lahendamisele komplekselt, pakkudes individuaalse tegevusplaani koostamist, kutsealast koolitust, võimalust töötada vajadusel kaitstud töökohtadel, toetada inimest avatud tööturul konkureerimisel, püsivat võimalust kogu protsessi vältel saada toetust ja nõustamist tugiisikutelt ja spetsialistidelt, et tulemust saavutada ja  ka säilitada.

Projekti sihtgrupiks on eelkõige puuetega inimesed  ning ka pikkaajalised töötud, kelledele sobib antud lähenemine naasta tööturule.

Projekti raames planeeritakse tuua sisse välispartneri teadmised (Hollandis pikaajalised kogemused ja väljaarendatud toimivad keskused), et võtta kasutusele uusi metoodikaid.

MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus saab täna osutada toetatud töötamise teenust 9- le inimesele (riigi eraldatud teenuse vahendid).  Antud vahendid katavad ainult teenuse tegevuskulud ja puuduvad võimalused luua kaitstud töökohti ning laiendada  pakutavate tööteenuste hulka. Olemasolevatest vahenditest ei ole võimalik  korraldada kutseõpet, mis vastaks sihtgrupi vajadustele ning  tõusetunud probleeme paremini ja komplektselt lahendada, mis parandaks oluliselt tulemuse  kvaliteeti. Samuti puuduvad vahendid sihtgrupi laiendamiseks, kuigi vajadus on olemas.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Tõsta sihtgrupi enesehinnangut, töövalmidust,  töö- ja konkurentsivõimet läbi individuaalsete psühhosotsiaalsete- ja grupinõustamiste ja suhtlemise toetamisega.
  2. Tõsta sihtgrupi kutsealast ettevalmistust läbi jõukohaste erialakursuste, kus on loodud tingimused lähtuvalt sihtgrupi eripärast (grupi suurus, metoodika jms).
  3. Luua  tugiisikute (sh. juhendajate) ja spetsialistide näol tugivõrgustik, kes     kaasavad puudega inimesi sotsiaalsesse võrgustikku, toetavad tööotsinguis, töötamisel ja kaitstud töökohtadel
  4. Luua  jõukohaste töövõimaluste olemasolu sihtgrupi liikmetele- tööharjutus, tööpraktika, tugiisikuga töötamine, kaitstud töökohad
  5. Välja arendatakse informeeritud ja toimiv koostöövõrgustik tööhõive probleemidega kokkupuutuvate ametkondade vahel maakonnas.
  6. Tuuakse sisse uudsed lähenemised erivajadustega inimeste töörehabilitatsiooni läbi välispartneri kaasamise, kellel on pikaajalised kogemused antud valdkonnas.

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

omalooming_090 rammumees2013-204 vkhk_kutsem_14-050 Rammumees2016_20

Arhiiv