Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes

 
 

Töökohapõhise õppevormi rakendamine kutseõppeasutustes

 

Algus: 01.10.2005
Lõpp: 30.04.2008

Projekt on suunatud uudse õppevormi õpipoisikoolituse ehk töökohapõhise õppe juurutamisele Eesti kutseõppeasutustes. Tegemist on õpevormiga, kus ettevõttes töökohal praktilisi ülesandeid täites toimub teisel haridustasemel noorte ja täiskasvanute kutsealane koolitus, mida täiendatakse teoreetiliste ja praktiliste õpingutega kutseõppeasutuses.

Projekti põhieesmärk:
Kesk- ja põhihariduse taseme kutseõppekorralduse paindlikumaks mutmine äbi töökohapõhise õppevormi juurutamise.
Kursustel osalemiseks võib olla ka põhiharidus omandamata)

Projekti otsesed esmärgid:
*alternatiivsete kutseõppevõimaluste loomine õppijatele;
*kutseõppeasutuste ning ettevõtete võrgustiku loomine tööpõhise õppe korraldamiseks;
*töökohapõhise õpe käivitamine koolide ja ettevõtete koostöös;
*sotsiaalsete partnerite osaluse ning vastutuse suurendamine kutseõppe korraldamisel;
*ettevõtete kaasamine aktiivselt koolituse sisu ning korralduse kavandamisse;
*kompetentsidel põhineva hindamissüsteemi käivitamine töökohapõhises õppes;
*riikliku järelvalvesüsteemi väljaarendamine ja käivitamine töökohapõhise koolituse rakendamisel;
*uudsete finantseerimispõhimõtete rakendamine töökohapõhises õppes;
uudse õppevormi rakendamisel saadud kogemuse laiendamine kutseharidussüsteemis.

Tegevused:
I etapp
*töökohapõhise õppe mudeli tutvustamine
*vajalike õppekavade koostamine projektis osalevate koolide ja ettevõtete koostöös
*koolitustegevusse kaasatud praktikaettevõtete vastavuse hindajate/assessorite koolitus
*projektis osalevate koolide ja ettevõtete atesteerimine nende poolt esitatud taotluste alusel ja vastavate koolituslubade väljastamine
*õpipoiste teavitamine õppegruppide avamisest ning õppegruppide moodustamine
*riikliku koolitustellimuse esitamine HTM-le.

II etapp
*tööpõhise õppe korraldamine koolides ja ettevõtetes HTM-lt saadud koolitusloa alusel ja vastavalt koostatud õppekavadele
*riikliku järelevalve teostamine tööpõhise õppe korralduse üle
*kutsekvalifikatsioonieksamite ettevalmistus ja läbiviimine.

III etapp
*mõju uuringu läbiviimine, tulemuste analüüs, üldsuse teavitamine.

Projekti rahastavad: Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja teadusministeerium

Võrumaa Kutsehariduskeskuses õpetatavad erialad:
1. palkmaja ehitaja
2. puidupingitööline
3. keevitaja
4. polsterdaja
5. elektrik -turvaseadmete installeerij

EURAK

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

muusika_017 vkhk_kutsem_14-098 rammumees14010 Rammumees2016_01

Arhiiv