Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Läbiviidud projektid > ERDF – meede 4.3 projektid

 
 

ERDF – meede 4.3 projektid

 

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE PROJEKTID
Eesti Riikliku Arengukava (RAK) meetme 4.3.
“Kutse- ja kõrghariduse infrastruktuuri moderniseerimine“

EU & RAK 2

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur I. Peahoone rekonstrueerimine
Projekti number: 4.0301-0106
Projekti eesmärgid: Peahoone rekonstrueerimisprojekti koostamine, peahoone rekonstrueerimine, õpetingimuste kaasajastamine.
Projekti tegevused: Projekt on suunatud järgmiste probleemide lahendamisele: Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone on amortiseerunud; õppeasutus vajab kaasaegseid õpperuume (õppeklassid, auditooriumid, raamatukogu), et tagada õppekava nõuetekohane täitmine.
Projekti kestvus: 25.02.2004 – 30.09.2005
ERDF toetus: 14 848 578,93 krooni
FOTOD: http://www.vkhk.ee/thumbs.php?folder=6

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur II. Õpilaskodu rekonstrueerimine
Projekti number: 4.0301-0107
Projekti eesmärgid: Õpilaskodu nr.2 rekonstrueerimine kaasaegsete tingimustega õpilaskoduks 74-le õpilasele
Projekti tegevused: Renoveerimistööde kaigus nähakse ette:
1. Õpilaskodu valispiirete täiendav soojustamine ja fassaadikatte paigaldamine;
2. Vihmavee aravoolu süsteemide paigaldus;
3. Akende ja uste vahetus;
4. Pööninguruumi kasutuselevõtt;
5. Põrandate vahetus ja seinte viimistlemine ja osaline ümberpaigutamine;
6. Vesivarustuse, kanalisatsiooni amortiseerunud põhimagistraalide väljavahetamine;
7. Küttesusteemi väljavahetamine;
8. Ventilatsiooni süsteemi loomine;
9. Elektrisüsteemi väljavahetamine
Projekti kestvus: 01.03.2004 – 01.10.2005
ERDF toetus: 7 389 795,18 krooni

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur III. T öö pingid
Projekti number: 4.0301-0111
Projekti eesmärgid: Uute tööpinkide soetamine, selleks et luua tingimused kaasaegseks praktiliseks õppeks puidu ja metallide töötlemise tehnoloogia erialadel.
Projekti tegevused: Soetatakse järgmised õppevahendid:
1. Mehhatroonika ja metallide töötlemise tehnoloogia: radiaalpuurpink ja universaaltreipink koos digitaalse joonlauaga.
2. Puidu tootlemise tehnoloogia: lailintlihvpingi ja hüdraulilise raamikoostepressi hankimine.
Projekti kestvus: 01.04.2004 – 31.05.2005
ERDF toetus: 398 053,42 krooni

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur IV. IKT õppebaasi areng
Projekti number: 4.0301-0112
Projekti eesmärgid: IKT õ ppebaasi laiendamine ja kaasajastamine v õ imaldama b IKT spetsialistide ettevalmistamist t ä nap ä eva t öö turu n õ uetest l ä htuvalt. Projekt on suunatud j ä rgmiste probleemide lahendamisele: t öö turg vajab j ä rjest enam IKT eriala spetsialiste, sest IKT vahendite kasutamine igap ä evaelus j ä rjest laieneb. IKT on valdkond, kus muutused toimuvad vaga kiiresti ja tehnilised õ ppevahendid vananevad moraalselt suhteliselt ruttu. Õ ppebaas peab arenema vastavalt kaasaja n õ uetele, et valmistada ette konkurentsivoimelisi t öö tajaid.
Projekti tegevused: Õpevahendite soetus ja õppeklasside sisustus infotehnoloogiaga seotud erialade õ petamise arendamiseks: Multimeediaklassi sisustamine – multimeediaklassi ostetakse asjakohast riist- ja tarkvara: 20 arvutit õpilastele ja 2 arvutit õpetajate kasutusse. Soetatavad programmid võimaldavad õppida ja teha fototöötlust, videofilme, õppevahendeid. Võrgulabori sisustamine; arvutivõrgu kaablite tester-sertifitseerija ost; peegelkaameraga digifotoaparaat; kilelõikur.
Projekti kestvus: 01.06.2004 – 31.08.2005
ERDF toetus: 865 315,84 krooni

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur V. Peahoone rekonstrueerimine II
Projekti number: 4.0301-0112
Projekti eesmärgid: Peahoone rekonstrueerimistoode taielik lõpetamine, peahoone territooriumi korrastamine
Projekti tegevused:
1. Fassaaditööd: fassaadi täpsemal uurimisel on selgunud, et 10-15%-l fassaadi kogupinnast on vaja vana lahtine krohv eemaldada ning uuesti krohvida, et tagada fassaadi normaalne sailimine. Samuti tuleks terves ulatuses välja vahetada vahekarniisi plekk, mis on roostetanud ning ei suuda tagada fassaadi kaitset.
2. Vihmaveesusteemi täiustamine: kuna hoone on varustatud kogu ulatuses vihmaveesusteemiga, siis on vihmavee rennidesse ja torudesse vajalik paigaldada küttekaablid, et vältida talvist jäätumist, millega suudetakse tagada renoveeritud hoone fassaadi parem kaitse ilmastikumõjude eest.
3. Raamatukogu poolse trepikoja ümberehitamine: seoses katusekorruse kasutusele võtmisega on pääs trepikojast katusekorrusele raskendatud, mille tingib trepikoja ebaloomulikult madal lagi ja raskendab liiklemise evakuatsiooniteel.
4. Teede ja platside rekonstrueerimine: geodeetiliselt plaanilt on näha, et peahoone esise platsi olemasolevad kõrgusmargid ei võimalda sadevetel jõuda olemasolevatesse sadevee kaevudesse. Vanad asfaltkatted oleks vajalik lammutada, ehitada uued alused      ja katted ning anda vertikaalplaneeringuga uued kalded kaevude suunas.
5. Platsivalgustuse ehitamine: vajalik lahendada kogu peahoone ümbruse välisvalgustus süsteemselt, mis hetkel praktiliselt puudub. Kooli ümbruse turvalisusele mõeldes, on mõistlik teostada see koos teede ja platside uuendamisega. Uuest õppeaastast      kohustuslikuks muutuv lipuplats vajab samuti valgustamist. Välisvalgustuse hilisem      teostus tingib juba tehtud tööde lammutamist ning nouab mottetuid lisakulutusi.
Projekti kestvus: 15.05.2005 – 01.10.2005
ERDF toetus: 1 902 572,00 krooni

Projekti nimi: Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuur VI. Tehnomaja-laboratooriumi projekteerimine ja juurdeehitus
Projekti number: 4.0301-0157
Projekti eesmärgid: Lõuna – Eesti regiooni majandusliku ja sotsiaalse arengu tagamine, piirkonna konkurentsivõimelisemaks muutmine ning Eesti kutseharidussüsteemi arendamine läbi Võrumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri arengu, mis võimaldab pakkuda kaasaja Euroopa Liidu tööturu nõuetele vastavat ja konkurentsivõimelist kutseharidust. Projekti otsene eesmärk: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja – laboratooriumi projekteerimine ja juurdeehituse rajamine.
Projekti tegevused:
1.tehnomaja-laboratooriumi rekonstrueerimise ja juurdeehituse tööprojekti koostamine;
2. ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
3. riigihanke korraldamine ehitustööde peatöövõtja leidmiseks;
4. riigihanke korraldamine omaniku ehitusjärelvalve leidmiseks;
5. tehnomaja-laboratooriumi juurdeehituse esimene etappi I järgu ehitamine;
6. ehitusjärelvalve teostamine;
7. avalikkuse teavitamine.
Projekti kestvus: 24.03.2005 – 30.04.2008
ERDF toetus: 23 758 684,63 krooni
Eesti riigi toetus: 13 129 799,40 krooni
FOTOD: http://www.vkhk.ee/thumbs.php?folder=17

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

bagi009 vkhk_kutsem_14-059 rammumees14029 IMG_8838

Arhiiv