Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Projektid > Aktuaalsed projektid > Projekt „Uute ametioskustega tööle“

 
 

Projekt „Uute ametioskustega tööle“

 

Pilt: EL logo

ESF projekt „Uute ametioskustega tööle“ on rahastatud meetmest 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“

Projekti eesmärgiks on pakkuda pikaajalistele, vähemalt 12 kuud eelkõige töötuna mittearvel olevatele meestele ja naistele enesetäiendamise võimalusi läbi erinevate koolituste ning tööpraktika, misläbi tõstetakse nende konkurentsivõimet ja püsimist tööturul.

Projekti kestvus:

11.07.2018-10.07.2020

Projekti raames toimuvad järgmised erialased koolitused:

2018/2019 õppeaastal

  • Turismiettevõtte teenindaja
  • Puittoodete valmistaja ja viimistleja

2019/2020 õppeaastal

  • Abikokk
  • Koostelukksepp-keevitaja

Õppijatel on võimalus sooritada omandatud erialal kutseeksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise  koolituse ja eriala tööpraktika.

8 projektis osalejat saavad võimaluse läbida B-kategooria juhilubade kursuse ning sooritada vastavad eksamid.

Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul õppe- ning sõidutoetust.

 

Projekti eelarve:

226 702,97 EUR (toetus 192 697,52 EUR, omafinantseering 34 005,45 EUR)

 

Projektijuht: Siret Lillemäe
Telefon:  78 50 821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

omalooming_073 usa_car_023 noormeister2013-056 rammumees2013-044

Arhiiv