Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Õppijale > Praktika

 
 

Praktika

 

Praktikakorralduse eeskiri sätestab Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimuva praktika korralduse.

1. Praktikakorralduse eeskiri kehtestatakse vastavalt järgnevale:

1.1. Kutseõppeasutuse seadusele (KÕS) §17. Praktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö.

1.2. Kõrgharidusstandardile §5 (6). Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel. Rakenduskõrgharidusõppes moodustab praktika õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15 protsenti.

1.3. Praktikal viibimise ajal laienevad õpilastele töötervishoiu- ja tööohutusealased õigusaktid.

1.4. Praktikal juhinduvad õpilased ettevõtte töökorralduse reeglitest.

Regulatsioonid:
Praktikakorralduse kava

Juhendid:
Praktikaaruanne, Praktikaettevõtete tunnustamise juhend, Juhend ettevõttepoolsele juhendajale, Praktikajuhend koolipoolsele juhendajale, Praktikajuhend õppijale

Blanketid:
Praktikaettevõtte tagasiside, Koolipoolse praktikajuhendaja kontrolltegevuste kava, Oponendileht, Praktikandi individuaalne praktikakava, Praktikapäevik

Praktikabaasid:
Praktikabaas