Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Õppijale > ERASMUS+ > Õpilasele

 
 

Õpilasele

 

ErasmusPlus
Kandideerimine 2016/2017 õppeaasta Erasmus+ õpirändeprojekti “Euroopasse kogemusi omandama“ praktikatele

  1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

 

  1. Projekt „Euroopasse kogemusi omandama“

Projekti eesmärk:
Avardada ja toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste erialaste teadmiste ja oskuste arengut praktiseerides teistes Euroopa Liidu riikide õppeasutustes ning ettevõtetes, kasutades võõrkeelt ning viibides tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas.

Projekti raames on võimalus välispraktika sooritada 12 Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilasel. Praktika kestvus on 2 nädalat. Praktikad on suunatud IT, ärikorralduse, puidu, mehhatroonika ja ehituse  õpilastele.

Projektis osaleb 8 partnerit 6-st erinevast riigist:
Spojena Skola Nizna (Slovakkia) , Kaufmännische Schule (Saksamaa), Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä (Soome), Kontiki-Szakkepzö ZRT (Ungari), Alytus Profesino Rengimo Centras (Leedu), Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu (Soome), Ventcpils Technikums (Läti).

Projekti kestvus:
01.09.2016-31.08.2017

Projekti eelarve:
Toetus 17 278 EUR

 

  1. Miks kandideerida?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistel ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alleesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Projekti rahadest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Nendest üle jääva raha saab õpilane ülekandena oma kontole (tavaliselt kolmes jaos: nädal enne praktikale sõitu, praktika teisel nädalal ning viimase ülekande siis, kui õpilane on projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ja esitanud vastava aruande).

 

  1. Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks esita  avaldus, Europassi CV  (inglise keeles, soovitavalt koos fotoga) ja inglisekeelne motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk) Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuhile elektrooniliselt aadressil siret.lillemae@vkhk.ee  

Lisainfo:  projektijuht Siret Lillemäe  tel 78 50 821  ruum K-120

 

  1. Kandideerimise tähtaeg

Esita avaldus, Europassi CV ja motivatsioonikiri 21. oktoobriks 2016 Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuhile elektrooniliselt aadressil siret.lillemae@vkhk.ee  

Lisainfo:  projektijuht Siret Lillemäe  tel 78 50 821  ruum K-120

 

  1. Kuhu kandideerida?
Riik Kooli nimi Õppekavarühm Kohtade arv Praktika kestvus päevades
 Slovakkia  Slovakkia Spojena Skola Nizna  IT  2  14
 Saksamaa  Saksamaa Kaufmännische Schule  äri  2  14
 Soome  Soome Jyväskylän Koulutsukuntayhtymä  puit  2  14
 Ungari  KONTIKI-SZAKKÉPZŐ ZRT  puit  2  14
 Leedu  Leedu Alytaus profesinio rengimo centras  ehitus  2  14
 Läti  Ventspils Tehnikums  mehhatroonika 2  14