Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Õppijale > ERASMUS+

 
 

ERASMUS+

 

ERASMUS+ programm

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

ErasmusPlus_prog

Võrreldes 2007-2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega on rahastust 40% suurendatud ning eelarve uueks programmiperioodiks on 14,7 miljardit eurot.

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.

Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö  (Key Action 2)
c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

Vaata ka Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi veebilehte.

Erasmus+ programmiga on liitunud kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Nimetatud riikide kõrgkoolidel on võimalus taotleda programmis osalemise õigust. Šveits ei osale Erasmus+ programmis 2014/2015 õppeaastal, loodud on uus, Šveitsi õpirände programm.

 

 

Erasmus+ koordinaator Siret Lillemäe
E-mail: siret.lillemae[ät]vkhk.ee
Telefon: +372 78 50 821