Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > Õppijale > E-õpe

 
 

E-õpe

 

Mis on e-õpe?

E-õpe on lihtne, kaasaegne ja efektiivne õppemeetod, milles kasutatakse elektroonilisi kommunikatsioonivahendeid, nagu arvuti, elektroonilised andmekandjad, andmebaasid, multimeedia vahendid, Internet jne. Tänu e-õppele on juurdepääs infole ja õppematerjalidele avatud olenemata ajast ja kohast, õppijate jälgimine ning tööde haldamine ja parandamine on lihtsam, e-kursuste sisu on kergesti uuendatav ning õppija ja õppejõu vahel on rohkem suhtlemisvõimalusi.

E-õppe keskkonnad (nt IVA ja Moodle) pakuvad erinevaid vahendeid õppetöö läbiviimiseks:

  • Õppematerjalide esitamise vahendid (sh ainekava, veebipõhised materjalid (ka interaktiivsed, multimeedia vahendite kasutusega, audio- videoelementidega rikastatud), sisukorrad, viidad lisamaterjalidele);
  • Kommunikatsioonivahendid (e-post, foorumid, jututoad, valge tahvel jne);
  • Testimise ja kodutööde esitamise vahendid (nt enesetestid, päris testid, kodutööde kastid jne);
  • Õppurite haldamise vahendid;
  • Rühmatöö vahendid (nt rühma foorumid ja muud rühmatöö esitamise vahendid).

Vaata ka: http://www.e-ope.ee/

Programm VANKeR

Aastatel 2008-2013 osaleb Võrumaa Kutsehariduskeskus programmis “E-õppe arendamine kutsehariduses” ehk VANKeR, mida koordineerib e-Õppe Arenduskeskus koostöös Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskusega. Lisainfo programmi kohta: http://portaal.e-uni.ee/vanker.
Programmi VANKeR raames loodud e-kursuste ja õpiobjektide lühikirjaldused ja materjalid on kokku kogutud repositooriumisse: http://www.e-ope.ee/repositoorium.

Projekt e-VÕTI

Perioodil 01.07.2005 – 30.06.2008 rakendati Võrumaa Kutsehariduskeskuses e-õpet EL strukuurifondi ESF meetme 1.1. projekti “E-õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutsekoolides” (e-VÕTI) raames, mida koordineerisid e-Õppe Arenduskeskus ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus ning mille partnerid olid 33 Eesti rakenduskõrgkooli ja kutseõppeasutust, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Selle projekti raames valmisid Võrumaa Kutsehariduskeskuses 11 e-kursust (14,75 AP) ning 33 digitaalset õpiobjekti. Kõiki projekti e-VÕTI raames Eestis valminud õpiobjekte näeb õpiobjektide andmebaasist (http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/sisutootmine/andmebaas).

E-õpe Võrumaa Kutsehariduskeskuses

e-VÕTI ja VANKeR raames valminud õpiobjekte ning vabavaralisi e-kursuseid näeb SIIT.
Võrumaa Kutsehariduskeskuses koordineerib e-õppe alast tegevust Birge Talve (e-post: birge[ät]vkhk.ee, tel: 785 0853).