Lingirada: Võrumaa Kutsehariduskeskus > News > Avasime uuenenud tehnomaja

 
 

Avasime uuenenud tehnomaja

 

Tehnomaja avamine

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo avas 27.mail Võrumaa Kutsehariduskeskuse täielikult uuenenud tehnomaja.

Tehnomaja valmis Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames, Euroopa Regionaalarengu Fondist (maksumus 5,751 mln eurot). Projekti tulemusena rekonstrueeriti täielikult tehnomaja-laboratooriumi õppebaas, sisustati uute õppevahendite ja seadmetega ning valmisid uued puidu- ja metallitöökojad.

Pidulikul avamistseremoonial kõlas Eesti lipu laul. Esmakordselt seisis tehnomaja aatriumis Eesti lipu kõrval Võrumaa Kutsehariduskeskuse lipp. Jaak Aaviksoo avamiskõne oli pühendatud lähenevale lipupäevale ning ta õnnitles kogu kooliperet. Tervitustega esinesid kooli nõukogu esimees Mait Klaassen ning tänusõnad lausus direktor Tanel Linnus.

2011/2012.õppeaastaks võtab Võrumaa Kutsehariduskeskus uusi õppijaid järgmistele erialadele:

  • rakenduskõrghariduse tasemel puidutöötlemise tehnoloogia, mehhatroonika, metallide töötlemine, infotehnoloogia süsteemid, turismi- ja toitlustuskorraldus ja ärijuhtimine
  • gümnaasiumijärgses kutseõppes väikeettevõtlus, ärikorraldus, turismikorraldus, hotelliteenindus
  • põhikoolijärgne kutseõpe – tisler, metallitöötlemispinkidel töötaja, automaatik, arvutid ja arvutivõrgud, maaturismi teenindus

Võrumaa Kutsehariduskeskus on kaasaegne koolituskeskus kutse-, kutsekesk- ja rakenduskõrghariduse omandamiseks ning elukestvaks õppeks – osaleda saab arvukatel täienduskoolituse kursustel.

Sildid:

Kommenteerimine on suletud

Vabandame, kuid sellele postitusele ei saa jätta kommentaare.

Pildikesi galeriist

rammumees2013-091 vkhk_kutsem_14-094 vkhk_kutsem_14-119 IMG_7546

Arhiiv